The Otherness in Kamila Shamsie’s Home-Fire
(Kamile Şemsi’nin Yuvamıza Düşen Ateş (2017) Adlı Romanında Ötekilik )

Yazar : Fatma Kalpaklı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 115
Sayfa : 887-900
    


Özet
Pakistan kökenli Britanyalı yazar Kamile Şemsi’nin Türkçeye Yuvamıza Düşen Ateş (2017) olarak çevrilen romanı esas olarak Britanyalı Müslümanların, Hristiyan olmayan İngiliz vatandaşlarının hikâyelerini konu almaktadır. Yuvamıza Düşen Ateş (2017) adlı romanı ile Şemsi 2018 yılında Kadınların Kurgu Ödülünü kazanmıştır. Romanda, Pakistan kökenli iki Britanyalı ailenin Britanya’da hâkim olan Beyaz Anglo Sakson Protestan ana kültürü tarafından öteki olarak algılanmalarından ötürü yaşadıkları kültür çatışmaları konu alınmaktadır. Pakistan kökenli iki Britanyalı ailenin üyeleri Beyaz Anglo Sakson Protestan (BASP) ana kültürü tarafından kabul görmek için çabaladıkça daha da ötekileştirilmekte ve bir türlü Beyaz Anglo Sakson Protestan (BASP) ana kültürü tarafından kabul görememektedir ve bu durum onların kendilerini daha da ötekileştirilmiş hissetmelerine neden olmaktadır. Bunun neticesinde, romandaki bazı karakterler Britanya sınırlarını aşarak ve günümüzün birbiriyle bağıntılı, küresel dünyasının küresel vatandaşı olma idealiyle öteki olmaktan kurtulmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmamızda, Kamile Şemsi’nin Yuvamıza Düşen Ateş (2017) adlı eserinde öteki kavramını nasıl tasvir ettiği ve küresel vatandaşlığın günümüz dünyasında ne derece mümkün olabileceği sorusu romandan örneklerle irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kamile Şemsi, Yuvamıza Düşen Ateş, ötekilik, Britanya Müslümanları, küresel dünya.

Abstract
Kamila Shamsie’s Home Fire (2017) tells the story of British Muslims and mainly focuses on the issue of otherness of the non-Christian British citizens. Home Fire (2017) won the 2018 Women’s Prize for Fiction and it deals with the cultural clashes experienced by the two British families of Pakistani descent due to their otherness in the eye of White Anglo-Saxon Protestant (WASP) majority in Britain. It is shown that the harder they try to be welcomed by the White Anglo-Saxon Protestant (WASP) culture, the more othered they feel in the White Anglo-Saxon Protestant (WASP) society. Eventually, some characters try to escape from their otherness by going beyond the borders of Britain and by becoming a global person in the contemporary interconnected global world. Thus, this study aims to explore how Kamila Shamsie defines the 'otherness' and the possibilities of being a global citizen in her novel, namely Home-Fire (2017).

Keywords
Kamila Shamsie, Home-Fire, the 'otherness', British Muslims, global world.