Betül Tarıman’ın Şiirinde Vahşi Kadının Yeniden Doğuşu
(The Rebirth of the Wild Woman in Betül Tarıman's Poetry )

Yazar : Mihrican Aylanç    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 114
Sayfa : 407-438
    


Özet
Psikanalitik kuramın uzunca süre göz ardı ettiği “yaratıcı, yetenekli ve derin kadın imgesi”nin ardına düşen Clarissa Pinkola Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar’da içgüdüsel doğası tahrip edilen, ruhun en zavallı topraklarına fırlatılıp atılan, başkalarını memnun etmek üzere doğal döngüleri, doğal olmayan ritimlere bürünen kadınların saf gerçekliğini kovalar. Arketipsel, sezgisel, cinsel ve döngüsel olarak adlandırılabilecek kadınların farklı dönemleri, tarzı, bilgisi ve yaratıcı ateşiyle ilgili olan derin meselelerdeki suskunluğu bozan Estes, literatüre vahşi kadın arketipini kazandırır. Kadınlar ortak içgüdüsel arketipleri paylaşmaya henüz devam ederken, Anadolu coğrafyasında içsel bir kadınlık yürüyüşünü şiirinde inşa eden Betül Tarıman’ın duygu, bilinç ve tensel hazlara duyarlı Hadde’sinden süzerek yaratıma dönüştürdüğü modern şiirleri, mitik dönem anlatılarının seslerini duyurur. Estes’in yaklaşımından hareket eden incelemede, vahşi kadın arketipiyle mitler ve masalların yanında şiirde de karşılaşabileceğimizi ortaya koyuyorum. Betül Tarıman’ın şiiri örnekleminde şiirin en az mitler ve masallar kadar sonsuz zamana uzanan, bilgeliğe götüren bir sözceleme olduğunu vurguluyorum. Bu arketipsel bakışla, şiirin kadının doğasını yeniden keşfetme gücümüzü keskinleştirecek kavrayışlar sunabileceğini ileri sürüyorum. Betül Tarıman’ın şiirindeki vahşi kadın, bilgelikle sonuçlanacak olan yolculuğunda kayıp, parçalanma ve aydınlanma döngüsünde ilerler. Bu sonsuz döngüyü keşfetmiş olan Tarıman, böylelikle günümüzde modern kadın kahraman mitini yaratır. Vahşi kadın arketipine bağlanarak gelecekte kendini arayacak kadınları erginleme yolculuğuna çağıracak ölümsüz iç sese dönüşür. Makalede Betül Tarıman’ın şiirlerini Clarissa P. Estes’in vahşi kadın arketipi çerçevesinde yorumlayarak şairin kadının erginlenme yolculuğunu şiirde nasıl yansıttığını inceledim.

Anahtar Kelimeler
vahşi kadın arketipi, psikanaliz, Elsiz Kız, erginleme, şiir, modern kadın kahraman miti

Abstract
In Women Who Run with Wolves, Clarissa Pinkola Estes goes after the ‘creative, talented, and immersed woman symbol’ which has been ignored by psychoanalysis for a long time, where she chases the pure reality of women whose internal nature has been damaged, whose souls have been tossed to the most pathetic lands, and who have taken on unnatural rhythms over their natural cycles just to please others. While women continue to instinctively share archetypes, Betül Tarıman, who displays an internal womanhood stance in the Anatolian geography, raises the mythical era narrative voices for us women, from her work Hadde, that is sensitive to her emotions, conscious, and tactile pleasures, and creatively transforms them into modern poetry. As Estes breaks the silence regarding issues surrounding her style, knowledge, and creative fire for women’s different eras, which can be defined as archetypical, intuitive, sexual, and cyclic. With this analysis, which follows in the footsteps of the wild woman archetype, added to the literature by Estes, I added poetry to the existing myths and fairy tales. I emphasize that poetry can too be just as long lasting as they are while being an enunciation leading to wisdom. This archetypical perspective, like mythical stories, poetry sets forth the sharp realization that can help conceptualize our visual power to see nature’s naiveté.Betül Tarıman, a woman who found her voice in nature, is a wild spirit. She moves forward in an alchemical cycle of loss, disjunction, and enlightenment during her journey that ends with wisdom. She awakens in a sacred location in eternity, independent of time and place, created by poetic language and word. This way, she creates the myth of the modern woman hero. By connecting with the wild woman archetype, she transforms into an eternal inner voice, calling out to women in search of themselves during their journey of initiation.

Keywords
wild woman archetype, psychoanalysis, "Handless Maiden", initiation, poetry, modern woman hero myt