Antropolog Lloyd A. Fallers’ın 1960’lardaki Türkiye çalışmaları
(Anthropologist Lloyd A. Fallers’ Turkey research in the 1960s )

Yazar : Ali Sipahi    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 116
Sayfa : 1129-1150
    


Özet
Antropoloji disiplini Soğuk Savaş dönemi Amerikan sosyal bilimlerinin temel yapıtaşı olan modernleşme paradigmasının etkisiyle 1950’lerden itibaren ilgi odağına ilkel toplumların yanı sıra gelişmekte olan ulus-devletleri de dahil etmeye başlamıştı. Bu bağlamda, dönemin siyaset bilimi literatüründe özgün bir demokrasi örneği olarak görülen Türkiye Batılı antropologların analiz nesnesi olmaya aday ‘yeni ulus’lardan biriydi. Böylece Amerikan antropoloji tarihinde ilk defa 1960’larda bir seri Türkiye etnografileri ortaya çıktı. Bu yeni yönelimin yoğunlaştığı kurum ise Chicago Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ydü. Bu makale, Chicago’da antropoloji profesörü olan Lloyd A. Fallers’ın akademik portresini ve Türkiye çalışmalarını gün ışığına çıkarmaktadır. Fallers on yıldan uzun bir süre Türkiye üzerine çalışmış, toplamda iki yıl Türkiye’de yaşayarak derinlikli alan araştırması yapmış ve doktora tezlerine danışmanlık yapmıştır. Erken ölümü sebebiyle Türkiye araştırması büyük ölçüde yayınlanmamış kalan Fallers’ın çalışmaları, Chicago Üniversitesi kütüphanesinde korunan arşivler ile kendisini tanımış olan kişilerle yapılan sözlü tarih görüşmelerine dayanarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Antropoloji tarihi, Lloyd A. Fallers, Soğuk Savaş, siyasal hayat, kasaba

Abstract
Due to the influence of the modernization paradigm as the main axis of the American social sciences during the Cold War, since the 1950s the discipline of anthropology has shown interest in the developing nation-states alongside the primitive societies. Within this context, Turkey was one of the ‘new nations’ to become a potential object of analysis for Western anthropologists as she was already praised as an exemplary democracy in the political science literature. As a result, for the first time in the history of American anthropology, a series of ethnographies of Turkey was produced in the 1960s. This article brings to light the academic portrait of the anthropology professor Lloyd A. Fallers at Chicago and his studies on Turkey. Fallers worked on Turkey for more than ten years, did long-term fieldwork during his residences in Turkey for a total of two years, and supervised dissertations about Turkey. Fallers’ work, which has mostly remained unpublished due to his early death, is analyzed by relying on the archives deposited in the Chicago University library and on oral history interviews conducted with people who had known him.

Keywords
History of anthropology, Lloyd A. Fallers, Cold War, political life, town