A Novel by Nikos Kazantzakis in the Context of Impact on Social Memory
(Sosyal Belleğe Etki Bağlamında Nikos Kazancakis’in Bir Romanı )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 117
Sayfa : 125-140
    


Özet
The renowned Greek writer Nikos Kazantzakis was born in Heraklion (Kandiye) in 1883. During that period, Heraklion was part of the Ottoman State. Nikos Kazantzakis gained acclaim as a novelist with his work "Zorba" (1946). "Jesus Crucified Again" (O Christos Xanastavronete / Ο Χριστός ξανασταυρώνεται) (1953), translated into Turkish as "Yeniden Çarmıha Gerilen İsa," is considered his masterpiece in the art of the novel. Kazantzakis' works reflect the cultural heritage of the lands of his birth, his education, and his life. In "Jesus Crucified Again," the setting is an Anatolian village during the years of the Turkish Independence War. The author explores themes such as Hellenism, Bolshevism, and Christian teachings, weaving them together. In this analysis, focusing on the impact of the literary work on the formation of social memory, I examined the novel's time and place elements for the accuracy of the message it conveys. The study employed document analysis, a qualitative research method.

Anahtar Kelimeler
social memory, novel, novel analysis, literary review

Abstract
Ünlü Yunan yazar Nikos Kazancakis, 1883 yılında Kandiye'de (Kandiye) dünyaya gelmiştir. Yazarın doğduğu tarihte Kandiye, Osmanlı Devleti'nin toprağıydı. Nikos Kazancakis romancı olarak şöhretini Zorba (1946) adlı romanıyla elde etti. Türkçeye Yeniden Çarmıha Gerilen İsa adıyla çevrilen romanı O Christos Xanastavronete (Ο Χριστός ξανασταυρώνεται) (1953), Kazancakis’in roman sanatında bir başyapıt olarak kabul edilmektedir. Eser, pek çok dile çevrilmiş ve çok sayıda baskı yapmıştır. Kazancakis'in eserlerinde doğduğu toprakların kültürel birikiminin, eğitiminin ve yaşamının derin izleri vardır. Yeniden Çarmıha Gerilen İsa da bu izleri taşımaktadır. Bu nedenle roman önem kazanmakta ve incelenmeye değer hâle gelmektedir. Metni önemli kılan bir başka unsur da olay örgüsünün mekânının bir Anadolu köyü olmasıdır. Vaka zamanının ise Türk Kurtuluş Savaşı yılları olması bir başka dikkate değer konudur. Yeniden Çarmıha Gerilen İsa gerçek bir mekânda geçen, yaşanmış gerçek olayları anlattığı imasındadır. Bu da mekân, zaman ve tarihsel gerçeklik noktasında eseri inceleme nesnesi haline getirmektedir. Eserde yazar; Helenizm ile birlikte Bolşevizm ve Hıristiyanlık öğretileri gibi pek çok konuyu bir arada ve birbiriyle bağlantılı olarak ele alır. Edebî eserlerin toplumsal belleğin oluşumuna katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada da edebi eserin toplumsal belleğin oluşumundaki etkisinden yola çıkarak nitel araştırma yöntemlerinden dokuman analizi ile romanı zaman ve mekân unsurları odağında verdiği mesajın doğruluğu noktasında inceledim.

Keywords
toplumsal bellek, roman, roman analizi, edebiyat incelemesi