The Iconography of Artemisia in Susan Vreeland’s The Passion of Artemisia
(Susan Vreeland’in Artemisia’nın Çilesi Romanında Artemisia İkonografisi )

Yazar : Asya Sakine Uçar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 118
Sayfa : 395-412
    


Özet
The Passion of Artemisia by Susan Vreeland focuses on Artemisia Gentileschi, a revolutionary Italian painter from post-Renaissance period known for her idiosyncratic approach to painting with unprecedented portrayals of potent and defiant women. This study aims to show how Vreeland’s novel turns into an iconotext providing not only visual representations from Artemisia’s oeuvre consisting of Biblical, mythological and historical heroines, but also offers a distinctive perspective into the personal and artistic vision of the painter in conveying her own history of sexual harassment and violence. With a focus on certain female figures from Artemisia’s paintings, this study employs an ekphrastic and iconographical analysis in ascertaining how these images enact her own sexual ordeal which is explicitly expressed in depictions of revenge or suppressed anger. This study argues that by constructing such a narrative, Vreeland explores and projects the gender dynamics offering a counterpoint to the prevalent narratives and patriarchal norms that often depict women as passive, submissive, or objects of desire. Thus, the exploration of Artemisia’s art within the context of iconotexts suggests a deeper and alternative engagement on the enduring relevance of Artemisia’s art and its impact on contemporary understandings of gender in challenging the constraints imposed on women and creating a space for alternative narratives of women’s lives.

Anahtar Kelimeler
sanat, Artemisia, ikon metin, ikonografi, cinsiyet

Abstract
Susan Vreeland tarafından kaleme alınan Artemisia’nın Çilesi romanı, Rönesans sonrası dönemde yaşamış ve özellikle güçlü, meydan okuyan kadınları kendine özgü yaklaşımıyla resmeden devrimci İtalyan ressam Artemisia Gentileschi’ye odaklanır. Bu çalışma, Vreeland’ın romanının, Artemisia’nın İncil, mitoloji ve tarihten ilham aldığı kahramanlarından oluşan eserlerinden görsel temsiller sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ressamın kendi cinsel taciz ve şiddet deneyimini aktarırken kişisel ve sanatsal vizyonuna dair ayırt edici bir bakış açısı sunan bir ikon metne nasıl dönüştüğünü göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Artemisia’nın resimlerinden belli başlı kadın figürlere odaklanarak bu imgelerin intikam ya da bastırılmış öfke tasvirlerinde açıkça ifade edilen kendi cinsel çilesini nasıl yansıtttığını göstermek için ekfrastik ve ikonografik bir analiz kullanmaktadır. Bu çalışma, Vreeland’ın bu anlatı ile kadınları genellikle pasif, itaatkâr ya da arzu nesnesi olarak tasvir eden yaygın anlatılara ve ataerkil normlara karşı toplumsal cinsiyet dinamiklerini sorgulayan bir bakış açısı sunduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla, Artemisia’nın sanatının ikono metinler bağlamında incelenmesi, kadınlara dayatılan kısıtlamalara meydan okuyarak ve kadınların yaşamlarına dair alternatif anlatılar için bir alan yaratarak Artemisia’nın sanatının kalıcı önemi ve çağdaş toplumsal cinsiyet anlayışları üzerindeki etkisi üzerine daha derin ve alternatif bir etkileşim önermektedir.

Keywords
art, Artemisia, iconotext, iconography, gender