Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi,
(The Problem of Inefficacy of Anthropological Knowledgein Turkey and Teachers )

Yazar : S.Yetkin Işık    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 87
Sayfa : 9-30
6480    2984


Özet
Antropoloji, Türkiye’de 1920’li ve 1930’lu yıllarda ulus-devlet inşası süreciyle ve batılılaşma programıyla uyumlu olarak, tarih ve arkeoloji gibi, devletten destek gören bir bilim dalıydı. Erken cumhuriyet döneminde Avrupa’da hâkim pozitivist ve ırkçı paradigmanın etkisinde çalışan antropoloji, Türkçeye de ırkbilim olarak çevrildi. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı antropoloji geçmişiyle hızla hesaplaşıp evrenselci ve kültürel görelilikçiliğe yönelirken, iç siyasi gelişmelerinden kaynaklanan nedenlerle Türkiye antropolojisinde aynı hızda bir değişim gerçekleşmedi. Sosyal/kültürel antropoloji, 1990’lı yıllardan itibaren postmodern, geç modern ya da küreselleşme adıyla bilinen bir dizi çağdaş gelişmeyle ilişkili olarak Türkiye’de de her geçen gün artan bir ilgiye mazhar olsa da, hakkında çok az veya yanlış bilgi sahibi olunan bir disiplindir. Oysa psikolojiden tıbba, siyasetten sanat alanına konusu insan olan hemen her meslek dalında antropolojiye yönelik ilginin artışına tanık olduğumuz bir çağdayız. Bu bağlamda öğretmenlerin antropolojik bilgi ve perspektiften yoksun bırakılması büyük bir eksikliktir. Bu çalışma, Türkiye’de öğretmenlerin neden antropoloji okumaları gerektiğini, antropolojiden nasıl ve neden daha fazla yararlanmaları gerektiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel görececilik,:öğretmen yetiştirme; ötekini anlama; Türkiye antropolojisi

Abstract
Anthropology, like archeology and history, was a science that was supported by Turkish Republic, in accordance with the process of nation-state construction and the programme of westernization, in 1920’s and 1930’s in Turkey. In Early Republic era, anthropology, studied in mainstream pozitivist and racist paradigm of Europe, translated into Turkish, as a racescience. However after Second World War, anthropology confronted its past and gotout of that paradigm and headed towards universal and culturalrelativism yet the same rapid changes were not observed in Turkey anthropology, due to reasons arising from internal political developments. Since 1990’s, in connection with the general change process of capitalism, although social/cultural anthropology has gradually attracted the attention of the students and the people in Turkey, compared with other socialsciences, it is still the least known science. Hence we are in an age in which we witness an increasingly interest to anthropology in every professional feld whose subjects are humanfrom psychology to medicine, from politics to art. In this context, teachers’ lack of anthropological knowledge and perspective is a major problem. This article aims at to show why and how teachers must utilise more from anthropology

Keywords
nthropology of Turkey, cultural relativity, teacher training, understanding ‘other’