Ryomaden Dizisinde Çizilen Japonya’nın ‘Yeni’ Erkek İmaji
(The New Man Image in Japan as Portrayed in the Historical Drama Ryōmaden )

Yazar : Ceren AKSOY SUGIYAMA    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 33-52
1572    1052


Özet
Japonya’da maskülen temsillerin, özellikle son yirmi yıl içerisinde radikal bir biçim- de çeşitlendiği iddia edilebilir. Gerek ikinci dünya savaşı öncesinde dönem dönem ortaya çıkan ve beraberinde Avrupa ile henüz tanışmamış bir Japonya’yı temsil ettiği düşünülen “samuray” imajı olsun gerekse ikinci dünya savaşı sonrasında Japon ekonomisini toparla- mak üzere kendini işe adayan ve eve para getiren ‘salaryman’ imajı olsun temsil alanında- ki hegemonyasını yitirmektedir. Farklı kimlik oluşumlarının yansımalarını medya dünyası aracılığıyla da takip etmek mümkündür. Bu bağlamda yazıda Japonya’nın ulusal kanalında 2010 senesinde yayınlanan Ryomaden isimli tarihi dizide işlenen Sakamoto Ryoma adlı ka- rakterin temsil ettiği maskülen kimlik ele alınacaktır. Çeşitli sahnelerden verilen örneklerle bu tarihsel dizi ile yeniden yorumlanan Sakamoto Ryoma’nın, günümüz Japon toplumunda nasıl bir erkeklik temsilinin ‘idealize’ edilmesine aracı olduğu ortaya koymaya çalışılacaktır. Sakamoto Ryoma Japonya popüler tarihinde Meiji Restorasyonunun mimarlarından biri ola- rak bilinmektedir. Şimdiye kadar pek çok roman, anime ve mangaya konu olan bu karakterin son versiyonu olan yeni Ryoma bir anlamda Japonya’da tarihsel olarak yüceltilen ikonik bir maskülen kimlik ile örtüşmektedir. Öte yandan günümüz toplumsal cinsiyet ilişkileri bağla- mında daha önceki ikonik temsillerden yer yer farklılaştığı da göze çarpmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde dizi otokratik Japon erkeği stereotipini ters yüz eden sempatik bir sa- muray imgesiyle bir yandan tarihsel belleğin tazelenmesini sağlarken öte yandan da yeni bir erkeklik imajını dolaşıma sokmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Maskülenite, Temsil, Tarihsel Drama, Japonya.

Abstract
It can be argued that for the last two decades Japan has gone through a radical trans- formation making the country a stage for various masculine performances filling it with a multitude of representations of masculine identities. The footprints of these transformation can also be observed through media representations. Within this context the aim of the article is to elaborate the masculine identity constructed through Sakamoto Ryoma in the historical drama Ryomaden broadcasted in the year 2010 by the Japanese national channel. By giving several examples from the scenes focusing on the character traits of the protogonist, the type of masculinity which is thought to be idealised by means of an updated version of Sakamoto Ryoma will try to be highlighted. Within the popular history, Sakamoto Ryoma is known to be one of the architects of the Meiji Restoration. Although he could not live to see the Refor- mation itself his contributions did not go unnoticed. The latest version of these character who have already inspired several novel, anime and manga overlaps with the historically glorified masculin identity. On the other hand it can be noticed that the image itself differentiates from the iconic images of the previous decades. By putting into circulation a sympathic samurai who reverse the Japanese autocratic masculine image; the series not only refresh the social memory but also put into circulation a new masculine image.

Keywords
Masculinity, Representation, Historical Drama, Japan.