Uygulamaları Açısından Somut Olmayan Kültürel Miras ve Folklor
(In Terms of Implementations Intangible Cultural Heritage and Folklore )

Yazar : Solmaz Karabaşa    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 80
Sayfa : 99-105
1607    1144


Özet
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2003) ile birlikte kullanıma giren somut olmayan kültürel miras terimi, daha çok folklor camiasında ilgiyle karşılanmış ancak Sözleşmenin uygulamaya geçirilme süreçlerinde görülmüştür ki somut olmayan kültürel miras ve folklor tam olarak aynı şey değildir. Sözleşmeyi uygulamaya ge- çirmekle yükümlü kişilerin daha çok folklor alanından olması, somut olmayan kültürel miras ve folklor arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle makalede somut olmayan kültürel mirasın folklordan farkı, iki terim karşılaştırılarak ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Folklor, Somut Olmayan Kültürel Miras, UNESCO

Abstract
After the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) developed by UNESCO, the term “intangible cultural heritage” has came into use and was warmly welcomed among mostly folklorists. However, during the implementation process of the convention, it has been recognized that “intangible cultural heritage” and “folklore” were terms that do not overlap completely. Since mostly the folklorists take part in the implemen- tation of this convention, it is necessary to reveal the similarities and the differences of these two terms. For this reason, in this study the differences of intangible cultural heritage from folklore is discussed by comparing these two terms.

Keywords
Folklore, İntangible Cultural Heritage, UNESCO Convention for the Safe-