Japon Modernleşmesi Bağlamında İki Sosyolojik Çözümlemenin Karşılaştırılması
(The Comparation of Two Sociological Analysis in the Context of Modernization of Japan )

Yazar : Mehmet Devrim Topses    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 77-84
1549    1044


Özet
Bu çalışmada Japon modernleşmesi konusuyla ilgili gelenekçi ve değişmeci sosyolojik çözümlemeler karşılaştırılmıştır. Japon modernleşmesi konusunda gelenekçi ve değişmeci değerlendirmeler birbirinden farklıdır. Araştırma sonunda, gelenekçi ve değişmeci çözümlemelerin farklı uygarlık anlayışları olduğu, Japon modernleşmesine bakışlarındaki karşıtlığın ise söz konusu farklı uygarlık anlayışlarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Uygarlık, Kültür, Modernleşme.

Abstract
In this study, traditional and revolutionalist sociological analysis about Japanese modernization is compared. About modernization of Japanese, traditionalist and revolutionalist assessments have converse analysis. Results indicates that, this contrast is due to different understandings of civilization.

Keywords
Civilization, Culture, Modernization