Türkçe Deyimler Sözlüklerine Alınmış, Deyim Olmayan Kimi Söz Öbeklerine İlişkin Bir Değerlendirme
(An Assesment About Some Phrases Which are not Idiom but are Located in Turkish Idiom Dictionaries )

Yazar : Necmi Akyalçın    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 68
Sayfa : 121-142
1622    1937


Özet
Bu çalışmada Türkçemizde kullanılan deyimler ele alınmakta, bu bağlamda bir söz öbeğinin deyim olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiği irdelenmektedir. Yayımlanmış olan Türkçe Deyimler Sözlüklerinden örnekler seçilerek yapılan değerlendirmeler yedi başlık altında toplanmıştır. Burada amaç deyimler sözlüklerinde, deyim olarak ileri sürülen pek çok söz öbeğinin aslında deyim olmadığını ortaya koyarak bir söz öbeğinin deyim olabilmesi için hangi nitelikleri taşıması gerektiğini örnekleriyle ve açıklamalarıyla ortaya koymak ve deyimlerimizle ilgili olarak karşımıza çıkan karışıklıkların ortadan kaldırılmasına katkılar sunmaktır.

Anahtar Kelimeler
Deyim, söz öbeği, mecaz anlam.

Abstract
In this study, the idioms used in Turkish are analyzed, and in this respect what kinds of features that prepositional phrases must have to form idioms are examined. Evaluations, which have been prepared through the words chosen from Turkish Idioms Dictionaries, are given under seven subtitles. The main purpose of this study is to be able to prove that many phrases which are reckoned as idioms are not actually idioms and to illustrate what kinds of characteristics that prepositional phrases must have to form idioms with examples and commentary. Through this process, this study aims to contribute to the removal of some confusion that is coincided about idioms in Turkish.

Keywords
Idioms, prepositional phrases, figurative meaning.