Cumong (Kore) ve Alpamış (Özbek) Destanlarında Kahramanın Doğuşu Hakkında Psikoanalitik Bir Değerlendirme
(A Reviw on the Birth of Hero in Epic Poem of Korean Cumong and Uzbek Alpamısh With a Psikoanalitik Point of View )

Yazar : Eunkyung Oh    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 157-164
1546    901


Özet
Kore halkının Cumong destanı ile Özbek halkının Alpamış destanı arasında belirgin ortak özelliklerinden biri, kahramanın, milletin yani “büyük öteki” (other)nin duyduğu eksiklik yüzünden doğmasıdır. Kahramanın doğuşunu milletin söz konusu tarihsel dönemdeki durum ve koşulları belirler. Bu bakımdan kahramanın dünyaya gelişi “büyük öteki” (other)nin isteklerini yerine getirme duygusunun belirlediğini söyleyebiliriz. Milletin içerisinde bulunduğu koşullar ve kurtarıcıya duyduğu ihtiyaç, destan içerisinde kahramanın ailevi sorunları ve çevresiyle simgelenir.

Anahtar Kelimeler
Kore, Özbek, Cumong, Alpamış, Destan, Kahramanın doğuşu, Öteki

Abstract
In this study, we can see the leading characteristics and similarities in Korean Cumong and Uzbek Alpamish epic poems. It is said that the hero must be born in the lack of “the Other”, that is to say, with the need of the nation and people. It means that the situation make the hero born. The hero has been born to realize and come true the need of “the other”. The lack of the nation, people, or situation described as problems of family in the epic poems.

Keywords
Korea, Uzbek, Cumong, Alpamish, Epic poems, the Birth of Hero, Other