Alman Yazar Heinrich Böll’ün Kısa Hikayelerinde II. Dünya Savaşı’nın İzleri
(Traces of the Second World War, the German aut hor Heinric h Böll’ün Short Stories )

Yazar : Fesun Koşmak    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 23-28
1597    935


Özet
Alman yazar Heinrich Böll, İkinci Dünya Savaşı’nı ele almakta ve kısa hikayelerinde özellikle insanların savaş sonrasında karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde durmaktadır. Özel hayatında İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamak zorunda kalan Heinrich Böll, savaş sonrasında insanların hayatlarının nasıl değiştiğini çok iyi bilmekte ve eserlerinde işlemektedir. Böll, kısa hikayelerinde özellikle zor durumda olan insanları konu etmektedir. Savaş, her kesimden insanın hayatını olumsuz yönde değiştirmiştir. Ancak Böll, yaşlı insanlar ve çocukların yaşam mücadelesinde en çok etkilen kesim olduğunu eserlerinde ortaya koymaktadır. Bu çalışmada amaç, metne dayalı yöntem ile İkinci Dünya Savaşı’nın, Heinrich Böll’ün “Die Botschaft” ile “Mein teures Bein” adlı kısa hikayelerinde nasıl izler bıraktığını göstermeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Heinrich Böll, İkinci Dünya Savaşı, Kısa Hikayeler, “Die Botschaft”,

Abstract
German author Heinrich Böll narrates the Second World War in his short stories and expresses the problems which people have to face after the war. As he experienced the war, Böll deeply understands how lives changed after the war. Böll, writes about people in desperate situation. The war changed lives of people from each social class negatively. However, Böll underlines the fact that it were children and elderly who were affected severely by the war. The aim of this paper is to display how the traces of war are reflected in Heinrich Böll’s “Die Botschaft” and “Mein teures Bein”.

Keywords
Heinrich Böll, the Second World War, Short Story, “Die Botschaft”,