Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokullarında Hedefe Yönelik Yabancı Dil Öğretimi
(Target-Driven Foreign Language Teaching in Vocational School Of Tourism and Hotel Management )

Yazar : Gülnaz Kurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 185-200
1560    867


Özet
Bu makalede turizm ve otelcilik ile ilgili meslek yüksekokullarında, iş dünyasına yönelik iletişime ve eyleme dayalı yabancı dilin; öğrencilik performansını zayıf sergileyen geniş kitlelere, kısıtlı imkânlarla, kısa zamanda nasıl öğretilebileceği; zor olan dil öğrenim ve öğretim sürecinin nasıl kolaylaştırılabileceği; sınıfta kazanılan dilin hangi aşamalardan geçerek meslek hayatına taşınabileceği anlatılmaktadır. Aynı yöntem ve metodlar kullanılarak mesleki hayata yönelik olan iletişime dayalı her dil öğretilebilmektedir. Burada dil bir iletişim aracı olarak öğretilirken jest, mimik ve ünlemler de dikkate alınarak, kültürel iletişim kazaları da önlenebilmektedir. Yine bu şekilde yüksekokul öğrencilerinde derse olan motivasyon artmakta, dil öğrenimi teşvik edilmekte ve zor olan dil öğrenimi kolaylaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eylemsel, yabancı dil dersi, meslek yüksekokul

Abstract
In this paper, it is explained how a foreign language which oriented to business world and activity-based will teached to students who have weak performance with limited possibilities in vocational school of tourism and hotel management within the shortest time. Besides, it is explained how the diffucult process in foreing language learning and teaching will made easy. Lastly, it is informed how a language which is acquired in class will be transfered to daily life. Every language which oriented to career and communication-based can be learned by using same means and methods. While the language is teached as a communication means, gesture, mimic and exclamations are taken into consideration so that cultural communication misfortunes can be prevented. Once more, the motivation of students in vocational school increase and the foreing language teaching is encouraged and difficult foreing language teaching is made easy.

Keywords
Actual, foreing language lesson, vocational school