Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları
(Three Dimension of Historical Perception and Its Intellectual Mainstays )

Yazar : Hüseyin Köksal    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 89-96
1525    937


Özet
Tarihsel bilginin niteliği, tarih öğretiminin de niteliğini etkilemektedir. Tarihsel bilgi, geçmişteki insan etkinliklerinin bilgisidir. Öğrencilerin tarihsel bilgiyi algılayabilmeleri için onu yeniden kurgulamaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretimi, Tarih Felsefesi, Tarihsel Algı

Abstract
The quality of the nature of historical knowledge also has influence on the quality of history teaching. Historical knowledge is the knowledge of people’s activities in the past. In order to understand the historical knowledge, students must be reconstruct it.

Keywords
History Teaching, Historical Philosophy, Historical Perception.