Romandan Tiyatroya Aşk-ı Memnû
(From Novel to Theatre: Aşk-I Memnû (İllicit Love) )

Yazar : Seval Şahin    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 121-130
1549    918


Özet
Aşk-ı Memnû, Türk edebiyatının önemli klâsiklerinden biridir. 1900 yılında kaleme alınan bu roman, Türk edebiyatının ilk modern romanı olarak kabul edilir. Hâlid Ziya’nın içinde dar bir şahıs kadrosuna yer verdiği bu eser, aile ilişkilerini, iç dünyasının oluşumunda ebeveyninden aldığı özelliklere karşı çıkmasına rağmen sonunda ebeveyninin yaptığı hataları yapan bir kadın ruh dünyasını, aynı zamanda baba-kız ilişkisi parantezinde bir başka kadının, babasını başka bir kadınla paylaşmak zorunda kalan bir genç kızın yaşadığı buhranı ve iç dünyasını anlatır. 2000 yılında Tarık Günersel tarafından tiyatroya uyarlanan Aşk-ı Memnû ise romandan oldukça farklıdır. Bu makalede Aşk-ı Memnû’nun romandan tiyatroya serüveni incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Hâlid Ziya, Aşk-ı Memnû, roman, tiyatro.

Abstract
Aşk-ı Memnû, which is written in 1900, is one of the Turkish classics and an example of the first contemporary works of Turkish Literature, as well. There are not so much characters in this novel. Aşk-ı Memnû is a novel on the relationships among family members, one woman whose life is shaped by opposing to her parents genetics and the other women who is depressive because of sharing her father with another women. Tarık Günersel adapted Aşk-ı Memnû in 2000 and this adaptation is quite different from the novel. In this article has been pointed out Aşk-ı Memnû’s adventure from novel to theatre.

Keywords
Hâlid Ziya, Aşk-ı Memnû, novel, theatre.