Gülsüm Cengiz’in Şiirlerinde Mitlerin İzi
(Cengiz Gülsüm Poems Myths Evidence )

Yazar : Medine Sivri    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 121-136
1573    1269


Özet
İnsanlık tarihiyle yaşıt mitler, her dönemde kuşkusuz sanat ve edebiyatın en büyük esin kaynaklarından biri olmuştur. Evreni, varoluşu ve insanlık hallerini yansıtan bu mitler, gerek sinemada, tiyatro oyunlarında, gerek romanlarda, öykülerde, gerekse şiirde yeniden yeniden işlene gelmiştir. İnsanlığın ortak bilinçdışının ürünleri olan bu mitler, insanın anlam arayışında en büyük aracıdırlar. Bu çalışmada, şair ve aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Gülsüm Cengiz’in tüm şiirlerinde (Eylül Deyişleri, Mayısta Üzgün Gönlüm, Akdeniz’in Rengi Mavi, Sevdamız Çiçeklenir Zulada) mitlerin izleri sürülmeye çalışılacaktır. Arketipçi eleştiri yöntemi ışığında, şairin şiirlerinde bu mitolojik öğeleri hangi amaçla kullandığına, bu kullanımların şiirine ne kazandırdığına eleştirel bir gözle yaklaşılmaya çalışılacakt

Anahtar Kelimeler
Gülsüm Cengiz, Mitolojik Unsurlar, Şiir, Arketip

Abstract
Ancient myths have been one of the biggest sources for arts and literature through the ages. Myths which mirror creation, universe and the human condition have been rewritten in stories, novels, plays, poetry and cinema again and again. As the products of the collective unconscious myths are the leading means of human kind for their search of meaning. This study aims to trace myths in poetry of Gülsüm Cengiz (her poetry books are Eylül Deyişleri, Mayısta Üzgün Gönlüm, Akdeniz’in Rengi Mavi, Sevdamız Çiçeklenir Zulada), who is a poet and children’s literature writer. Throughout the study archetypal criticism will be used for analyzing Cengiz’s usage of myths.

Keywords
Gulsum Cengiz, Mythological Elements, Poetry, Archetype