Erkek Ağızlı Türkülerde Kadın İmajı
(Woman’s Image in Man of Pronunciation Folk Songs )

Yazar : Tuğçe Erdal    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 37-52
1527    863


Özet
Bu çalışmada TRT’nin 3 ciltten oluşan Türk Halk Müziği Sözlü Antolojisi adlı çalışmasına göre sınırlandırılarak tespit edilen erkek ağızlı otuz türkü metninde kadın imajları feminist bakış açısı doğrultusunda incelenecektir. Doğdukları andan itibaren kendilerine atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadınlar türkü metinlerinde hangi hallerde yer almışlar ve erkekler kadınları türkü metinlerinde nasıl yorumlamışlardır? Türkülerdeki kadın imajı zaman zaman düz anlatım ile aktarılırken zaman zaman her edebi yaratmanın taşıdığı estetik kaygıyla metaforlar aracılığı ile aktarılmıştır. Sözlü gelenekte yaşayan erkek ağızlı türkülerin en önemli teması olan sevgili imajı yani kadın, toplumsal hafızalarda ya da bilinçaltında özellikle de erkek bilinçaltında çok farklı imajlara bürünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kadın, imaj, erkek, türkü, feminizm

Abstract
In this study, the image of women in lyrics of 30 Turkish folk songs (detected based on the Verbal Anthology of Turkish Folk Music composed of 3 volumes prepared by TRT) is going to be examined through the feminist perspective. According to their social role determined by the community since they were born, how the image of women on the lyrics of Turkish folk songs was shaped? How men criticized women on those lyrics? The image of women on the folk songs has sometimes had straight expressions and sometimes metaphoric expressions due to the concern about aesthetic and necessities of literary works. Woman, constituting the main theme of folk songs having masculine expressions as the “love”, is being shaped in various forms on the subliminal of the public and the man

Keywords
Woman, Image, Man, Turkish Folk Songs, Feminism