• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964)
(Local Press in Kars Province (1929-1964) )

Yazar : Nebahat Oran Arslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 63-79
    


Özet
Kurtuluşundan itibaren Kars’ta dergi ve gazete çıkarma hususunda çok fazla çaba harcandığı, bu konuda somut birçok ürünün ortaya çıktığı ve uzun yıllar basında süreklilik yaşandığı görülmektedir. Kars’ın sosyal ve kültürel hayatının hareket kazanmasına katkıları açısından da basın önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmamızda ancak ulaşabildiğimiz gazete ve dergileri değerlendirdik, ancak aynı zamanda çıkmış olan fakat ulaşamadığımız gazete ve dergilerden ise kısaca bahsettik.

Anahtar Kelimeler
Kars, Kars Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kars Demokrat Gazetesi, Halkevi

Abstract
Since its independence,too many efforts were spending about the publishing a newspaper or a magazine in Kars , so many concrete products that emerged on this issue and for many years the continuity in the press has been seen.In terms of its contributions to the Kars’s social and cultural life’s gaining mobility,the press takes an important place. In our research,we only evaluated the newspaper and the magazine which we could reach , but at the same time we have briefly mentioned about the magazines and newspapers that were published but we can not reach ,as well.

Keywords
Kars,, Kars Newspaper, Bugün Newspaper, Kars Demokrat Newspaper, Halkevi

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr