Kars ’ta Yerel Basın (1929-1964)
(Local Press in Kars Province (1929-1964) )

Yazar : Nebahat Oran Arslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 63-79
1555    848


Özet
Kurtuluşundan itibaren Kars’ta dergi ve gazete çıkarma hususunda çok fazla çaba harcandığı, bu konuda somut birçok ürünün ortaya çıktığı ve uzun yıllar basında süreklilik yaşandığı görülmektedir. Kars’ın sosyal ve kültürel hayatının hareket kazanmasına katkıları açısından da basın önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmamızda ancak ulaşabildiğimiz gazete ve dergileri değerlendirdik, ancak aynı zamanda çıkmış olan fakat ulaşamadığımız gazete ve dergilerden ise kısaca bahsettik.

Anahtar Kelimeler
Kars, Kars Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kars Demokrat Gazetesi, Halkevi

Abstract
Since its independence,too many efforts were spending about the publishing a newspaper or a magazine in Kars , so many concrete products that emerged on this issue and for many years the continuity in the press has been seen.In terms of its contributions to the Kars’s social and cultural life’s gaining mobility,the press takes an important place. In our research,we only evaluated the newspaper and the magazine which we could reach , but at the same time we have briefly mentioned about the magazines and newspapers that were published but we can not reach ,as well.

Keywords
Kars,, Kars Newspaper, Bugün Newspaper, Kars Demokrat Newspaper, Halkevi