“Kaplumbağa’nın Özgürlüğü”: Kadınlar ve Ev İçi Emek
(Freedom of Frog: Women and Domestic Labour )

Yazar : Melike Kaplan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 65
Sayfa : 163-172
1570    863


Özet
Bu yazıda, antropolog Nancy Lindisfarne’ın “Şam’da Raks” kitabının ilk öyküsü olan “Kaplumbağa”dan yola çıkarak, Türkiye’de kadının ev içi emek süreci değerlendirilmiştir. Suriye’de yaşayan bir kadının öyküsünden esinle, tarihsel bir perspektiften günümüzde Türkiye’deki durum tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler
Kadın, Ev İçi Emek, Kadın Emeği.

Abstract
This study evaluates the present situation of the process of woman’s domestic labor in Turkey, which has become an important issue in recent years. This article was inspired by the work of Nancy Lindisfarne, Şam’da Raks, the story of “Kaplumbağa” (Turtoise). The process of woman’s domestic labor in Turkey has been discussed in this article through this significant story of Lindisfarne, which was based on her ethnographic study in Damascus.

Keywords
Woman, Domestic Labor, Women’s Labor