Elif Şafak’ın Siyah Süt Adlı Romanında Alkarısı/Albasması İnanışı
(- )

Yazar : Tülin Arseven    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 63
Sayfa : 53-64
1582    831


Özet
Günümüz Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından biri olan Elif Şafak, Siyah Süt adlı romanında kendi yaşamından çok özel bir dönemi konu edinir. Aydın bir kadın olarak Elif Şafak’ın annelik fikrine ve loğusalık durumuna bakışını dile getirdiği bu roman, konunun ele alınışı itibarıyla üzerinde durulmaya değer niteliktedir. Loğusalık, beraberinde getirdiği bir takım sorunlar nedeniyle annenin ve ailenin yaşamında son derece önemli bir dönemdir. Anadolu halk geleneği içinde de özel bir yer edinmiş, türlü inanışların oluşmasına yol açmıştır. Bu çalışmada Siyah Süt, Anadolu’da yaygın olan alkarısı/albasması inanışını nasıl ele aldığı noktasında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
alkarısı albasması, Elif Şafak, Siyah Süt

Abstract
As a distingushed author of modern Turkish Literature Elif Şafak, pays attantions to a period of her special life in Siyah Süt (Black Milk) novel. Elif Şafak as an intellectual woman deals with the motherhood and confinement stuation in the novel which is worst to emphasize. Brought a number of problems due to confinement is very important period in the confine of woman and her family. Confinement has led to various beliefs in the life of Anatolian people. So this study deals with the belief of alkarısı/albasması in the Siyah Süt novel.

Keywords
Elif Şafak, Black milk, alkarısı, albasması