Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar Romanında Kadın Kimliği
(- )

Yazar : Beyhan Kanter    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 63
Sayfa : 91-98
1557    957


Özet
Murathan Mungan, Yüksek Topuklar romanında kadın kimliğinin toplumsal yapıdaki konumlanışını kadının iç dünyasıyla birlikte sunmuştur. Romanda toplumsal cinsiyet olgusunu çocukluğundan itibaren hisseden kahramanın kendi bakış açısıyla öteki kadınları anlamlandırma çabası görülür. Kahraman bunu yaparken bir taraftan da kendi farkındalığına ulaşır. Biz bu çalışmada, Yüksek Topuklar romanındaki kadın kimliklerinin kurgulanışlarını romanın başkahramanı Nermin üzerinden irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Yüksek Topuklar, kadın, kimlik, toplumsal cinsiyet

Abstract
Murathan Mungan, in his novel named Yüksek Topuklar, served the position of the woman identity in the social structure along with woman’s inner world. In the novel, an effort to explain other women by the central character who have felt social gender phenomenon dated from her childhood is seen. Character, on the other hand reaches her own awareness during this process. In this study, we will consider the construction of woman identities in the Yüksek Topuklar novel at length over the central character, Nermin.

Keywords
Yüksek Topuklar, woman, identity, social gender