Almanya’da “Öteki” Olmak, “Öteki” Kalmak
(- )

Yazar : Erdoğan Gedik**    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 62
Sayfa : 41-68
1590    906


Özet
“Yabancı” kavramı, sosyolojide Georg Simmel’den beri bir sosyolojik kategori olarak kullanılmaktadır. Bu makale, “ötekilik” kavramını Almanya’daki “misafir işçi” olarak bulundukları düşünülen Türkiyeliler örneğinde tartışmaktadır. Ötekilik kavramı farklı bağlamlarda farklı açılımlara sahiptir. Burada, tarihsel bir perspektifi koruyarak Alman toplumunda dışlamanın çerçevesi ile tarihsel gerçekliği ve günümüzdeki çok kültürlülük tartışmalarıyla olan ilgisini tartışacağım ve Türkiyelilerin Almanya’da geçirdiği süreçleri “misafir işçilik” durumunu ele alacağım. “Ausländische Arbeitnehmer” (yabancı işçi), Ausländische Mitbürger (yabancı eşyurttaşlar) Einwanderer (muhacir) Zuwanderer (göçmen), Im/migrant (göçmen), Neue Bürger, (yeni vatandaş), Deutsche mit Migrationshintergrund, (Göçmen geçmişli Alman), Deutschtürken, (Alman-Türkler) Türkdeutschen, (Türk-Almanlar) gibi, ama bunlarla sınırlı kalmayan bu terimlerin sosyal, linguistik ve tarihsel çerçevelerini değerlendireceğim.

Anahtar Kelimeler
Öteki/lik,” yerlilik, yabancı, kimlik, vatandaş, “Almancı,” misafir işçi, Türk-Almanlar

Abstract
The concept of “Ausländer” has been used as a sociological category, since its first inception by Georg Simmel. This article discusses the notion of “otherness” in the example of Turkish Gastarbeiters in Germany, those who were thought to be temporary workers. The concept of “otherness” has polyvalent meanings in various contexts. Maintaining a historical perspective, the paper peruses the relationship between social exclusion in German society in the face of the discussion of multiculturalism. I will examine the processes in which the people from Turkey had faced in Germany during the so-called guest work-process by looking at the various terms including, but not limited to, “Ausländische Arbeitnehmer” (foreign worker), Ausländische Mitbürger (foreign co-citizen) Einwanderer (incomer) Zuwanderer (migrant), Im/migrant (im/migrant), Neue Bürger, (new citizen), Deutsche mit Migrationshintergrund, (German with migration background), Deutschtürken, (German-Turks) Türkdeutschen, (Turkish-Germans) considering their social, linguistic and historical frmeworks and implication

Keywords
Other/ness,” nativity, foreigner, Identity, citizen, Deutschler, Gastarbeiter, Turkish-Germans,