“Bohem” Kavramı ve “Bir Tereddüdün Romanı” Üzerine
(About the Concept of “Bohemian” and “Bir Tereddüdün Romanı” “ )

Yazar : Efnan Dervişoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 62
Sayfa : 101-116
1547    1053


Özet
“Bohem”, kökeninde; bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bir bölgede yaşayanlara ve Batı Avrupa’da “çingene”lere verilen addır; ancak zaman içinde özellikle sanat çevrelerinde gözlenen bir yaşayış tarzını belirtmek için kullanılan bir terime dönüşmüştür. Bu çalışmada, 19. ve 20. yüzyıllardaki Paris merkezli bohem yaşayış ele alınmıştır. Söz konusu hayat tarzının romandaki yansıması olarak değerlendirdiğimiz “Bir Tereddüdün Romanı”, bohemin Türk toplumundaki yerini göstermesi ve Peyami Safa’nın hayatından detaylar aktarması açısından önem taşımaktadır. Bu bakımdan roman, “bohem” kavramı üzerinden değerlendirilmiştir

Anahtar Kelimeler
Peyami Safa, “Bir Tereddüdün Romanı”, Bohemian, roman, Henry Murger

Abstract
“Bohemian”, in its origin, is a name given to those who live in a region within the borders of Chech Republic and the “gypsies” in the Western Europe; but in due course it has turned into a term which is used to describe a lifestyle that is observed in the artistic world. In this study, Bohemian lifestyle centered in Paris in the 19th and 20th century has been addressed. “Bir Tereddüdün Romanı”, which is appraised as the reflection of the so called lifestyle, matters in terms of depicting the place of the Bohemian in the Turkish society and giving details about the life of Peyami Safa. In this regard, the novel is appraised in terms of “bohemian” concept.

Keywords
Peyami Safa, “Bir Tereddüdün Romanı”, Bohemian, novel, Henry Murger