New Orleans’da Bir Don Quijote Romanı: A Confederacy of Dunces
(A Don Quixote in New Orleans: A Confederacy of Dunces )

Yazar : Esra Öztarhan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 98
Sayfa : 415-426
1614    904


Özet
Don Quijote romanı dünya edebiyatında kendisinden sonra gelen birçok eseri çeşitli yönlerden etkilemiştir. Özellikle yarattığı kahraman prototipiyle birçok edebi kahramana örnek olmuştur. Kendi hayallerinin peşinde koşan, idealist, içinde yaşadığı toplumla çelişen bir kahraman örneğidir bu. Don Quijote’den yüzyıllar sonra, bambaşka bir coğrafyada basılan bir roman da birçok açıdan bu ilk örnek ile benzerlikler taşır. 1980 yılında New Orleans’da geçen A Confederacy of Dunces romanı barındırdığı pikaresk, karnavalesk ve grotetesk ögelerle bu romanla benzerlikler taşır. Ignatius’da aynı Don Quijote gibi bir pikarodur. Ancak o da kendi ideal dünyasında yaşamaktadır, çevresindeki herkesin, yani “alıkların” ona karşı olduğunu sanır. Her iki romanda da ikili karşıtlıklar romanların karnavalesk tarafını ortaya çıkarır. Hayal, gerçek, delilik, akıl…gibi zıt durumlar eleştirilir. Son olarak da her iki roman da birer grotesk realizm örneğidir. Topluma uymayan dış görünüşleri, beden faaliyetleri ve başarısızlıkla geçen maceralarıyla A Confederacy of Dunces romanı adeta yirminci yüzyılda, New Orleans’da yaşayan bir Don Quijote’yi anlatır.

Anahtar Kelimeler
Don Quijote, A Confederacy of Dunces, pikaresk, karnavalesk, grotesk

Abstract
Don Quixote had been an inspiration to many literary works in many different aspects. It had especially been an inspiration to many other literary protagonists in world literature since its publication. This hero prototype is an idealist person who chases its dreams as opposed to the reactions from the society. He has difficulties in adapting to the world and society he lives in. Hundreds of years later, in a completely different geography, a modern novel resembles this hero prototype which was created by Cervantes. A Confederacy of Dunces is set in 1980s New Orleans. He is a picaro just like Don Quixote, thinking that the “dunces” are in a confederacy against him. In both novels there are many carnivalesque aspects like dualisms of madness versus insanity, reality versus illusion. This way both novels criticize what is normal or not in the society’s expectations. Lastly both novels are examples of grotesque realism. They have unfamiliar outer appearances, exaggerated bodily functions. Moreover they are depicted as looser dreamers in both novels. Therefore A Confederacy of Dunces portrays a Don Quixote walking in the streets of New Orleans in 20th century.

Keywords
Don Quixote, a Confederacy of Dunces, picaresque, carnivalesque, grotesque