• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Necâtî Bey’in “Gül” Redifli Kasîdesinde İnsan-Tabiat İlişkisi
(Necati Bey's “Rose” Rhymed Praise of the Human-Nature Relationship )

Yazar : Gülden Sarı    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 92
Sayfa : 63-78
3531    2279


Özet
Bu araştırmada XVI. Yüzyıl şairi Fuzûlî’nin Necâtî Bey’e nazire yazmasına neden olan “Gül” kasîdesinden hareketle klâsik şiirde tabiat - insan ilişkisi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Tabiatta insanı ve insanda tabiatı görme konuları bu bağlamda değerlendirilmiştir. Necâtî Bey, insanda tabiatı, tabiatta insanı görmeye çalışan usta bir şairdir. Bu hususta hem çağdaşı hem de daha sonraki yüzyıllarda yaşayan şairler tarafından örnek alınmıştır. Necâtî Bey’de olduğu gibi, diğer Dîvân şairleri için de insan - tabiat ilişkisi aynı özellikleri taşır. Divan şairleri somut olarak algıladıkları tabiatı anlatmamış, insanı tabiatın merkezine yerleştirerek orada görünür hale getirmiştir. Necâtî Bey, bunu tersine çevirerek şiire soyut bir hüviyet kazandırmıştır. İnsanı tabiatta görmek, yani somuttan soyutlamaya, maddenin ruhanileşme biçimine gidiştir. Tabiatla insan arasında kurulan münasebetin şiir sanatına kattığı incelik ve madde ile mânâ arasında kurulan bağ, Necâtî Bey’in Gül kasîdesinden seçilmiş olan örnek beyitler üzerinde gösterilmiştir. Makalede şiirleri anlama ve yorumlama konusunda klâsik tarza sadık kalarak, çağdaş yöntemlerden de istifade edilmiş ve metnin anlam tabakalarına ulaşılmaya

Anahtar Kelimeler
Divan şiiri; Necâtî Bey; Gül kasîdesi; insan; tabiat

Abstract
The aim of this research is to evaluate the nature and human relation in classic poems by showing an example of 16th Century poet Fuzuli’s “Gül” ode, written by Necati Bey. The harmony of nature with humans and humans with nature, the “combination of human and nature” is evaluated. Divan poets did not give perceptible accounts of nature, putting humans in the center of nature and had come to see humans from that point of view. The poets following this school had converted the human element to a materialist view. Necati Bey has turned this into an abstract identity. Necati bey is a master poet who combines human with nature and nature with human. Both contemporary and other poets follow Necati Bey’s way and take his poems as inspiration. Like Necati Bey’s poems, other Divan poets have the same features of the nature and human relation. However, interpretation of the text sample, contributes to the understanding of the text and comments about other poets. The connection between nature and man, the delicacy that is attached to art poetry, and the bond established between matter and meaning are shown in the sample couplets selected from the Rose. This article strives to reach the meaning layers of the text by using contemporary methods while remaining faithful to the classical subject of understanding and interpreting poems.

Keywords
Ottoman poetry; Necati Bey; rose ode; people; nature

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr