Sayıları Öğretmek Amacıyla Özel Eğitim İçin Genişletilmiş Bir Mobil Uygulama Tasarımı
(An Extended Mobile Application Design For Special Education To Teach Numbers )

Yazar : Umut Zeki   - Tolgay Karanfiller - Kamil Yurtkan  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 97-1
Sayfa : 117-128
1531    836


Özet
Son yıllarda, mobil teknolojiler (akıllı telefonlar, tabletler…) hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu teknoloji günlük kullanımının yanı sıra, bilim ve eğitim alanında da sıkça kullanılmaktadır. Akıllı cihazların eğitimde kullanımının artması nedeniyle, bu alan için tasarlanan uygulamalara duyulan ihtiyaç daha da önem kazanmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar, mobil uygulamaların, öğrencilerin okul, iş ve gayri resmi ortamlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda öğrenip, araştırma yapmalarına yardımcı olabileceğini göstermektedir. Mobil teknolojiler, öğrencilere tekrar yapabileceği esnek öğrenme fırsatları sağladığından, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerini desteklemek için mobil uygulamalar ve cihazlar da kullanılıyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler diğer öğrencilere göre daha yavaş öğrenebilirler. Bu nedenle, öğrenme sırasında zorluklarla karşılaşabilirler. Bu yazıda, daha önce önerilen mobil uygulamaya, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sayıları (0-9) öğretmek için öğretmenlere yardımcı olarak tasarlanmış bir mobil uygulama önerilmişti. Ayrıca bu uygulama, okul öncesi çocuklar tarafından kullanım için uygundur. Uygulama, sayı kavramlarını öğretmek için modüller içermektedir. Her bir kavramı öğretmek için yinelemeli bir algoritma uygulanır. Öğretim bölümünde, uygulama Stepwise Yöntemini kullanarak öğretmeye başlar. Mobil uygulama, Java Programlama Dili'ne dayanan ve Android cihazlarda çalışan Android Studio'da olacaktır. Uyumluluk için Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) İşletim Sistemi veya diğer sürümlerden biri yüklü olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
özel eğitim, mobil uygulama, mobil cihaz, teknoloji, eğitim yazılımı,

Abstract
In recent years, mobile technologies (smartphones, tablets…) have become an indispensable part of our lives. Besides the everyday use of this technology, it has also been used frequently in the field of science and education. Due to the increased use of smart devices in education, the need for applications designed for this area has become more significant. Research conducted in this area shows that mobile applications can help students to navigate and manage tasks in a variety of environments including school, work, and informal settings. Because mobile technologies provide repetitive and flexible learning opportunities to the students, mobile applications and devices are also being used to support learners with special needs and disabilities. Students who need special education may learn slower than other students. Therefore, they may encounter difficulties during learning. In this paper, we propose an extension to the previously proposed mobile application that is designed to serve as an assistant to teachers to teach numbers (0-9) to students who need special education. It is also convenient for pre-school children. The application includes teaching modules that teach number concepts. An iterative algorithm is implemented to teach each concept. In the teaching section, the application begins teaching by using Stepwise Method. The mobile application will be on Android Studio, based on Java Programing Language and runs on Android devices. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Operating System or one of the further versions should be installed for compatibility.

Keywords
special education, mobile application, mobile device, technology, educational software,