• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Son Sayı

Bu sayıda etik kurul kararı gerektirecek bir makale bulunmamaktadır. Danışma Kurulu - Editör

Editör
Metin Karadağ

Yardımcı Editör(ler)
Mihrican Aylanç

Ankara  2020-4

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Hüseyin Köse - Helin Aydın  
Medyatik Popüler Kültürde “Nostalji”: Kültürel Doyum Üzerine Bir İnceleme Ss, 757-781
“Nostalgia” in Mediatic Popular Culture: A Review on Cultural Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1343
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Keskin  
“Folklor Halay Değildir” Peki ya Halay? Ana Çizgileriyle Halayın Kültürel Serüveni Ss, 781-813
“Folklor is not Halay” What about Halay? Cultural Adventure of Halay in Outlines
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1329
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülcan Kızılözen  
Metinlerarasılık Bağlamında Kurt ile Kıyamete Kalmak Anlatısının Dönüşümü Ss, 813-826
Transformation of the Narrative of Doomsday with the Wolf in the Context of Intertextuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1341
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Çizgiyi Aşan Kahramanlar: Türk Destanlarında Düşman Yaratma Eylemi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 827-838
The Heroes Crossing the Line: An Evaluation of Making Enemies in Turkic Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1350
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut - Güzin Yasemin Tunçay  
İnanç Boyutuyla Veganlık/Vejetaryenlik Ss, 839-858
The Dimension of Belief in Veganism/Vegetarianism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1338
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
Kültürlerarası Edebiyat Kuramı Bağlamında Taner Baybars Şiiri Ss, 859-882
Taner Baybars Poem in the Context of Intercultural Literary Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1403
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Samed Vurgun'un 'Ferhad ve Şirin' Oyunu İle Nazım Hikmet'in 'Ferhad ile Şirin' Oyunu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Ss, 883-906
A Comparative Review on Samed Vurgun’s and Nazim Hikmet’s 'Ferhad and Sirin' Theatre Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1359
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Soylu  
Melih Cevdet Anday’ın “İkaros’un Ölümü” Adlı Şiirinde Göstergelerarası Etkileşim ve Ekfrasis Ss, 907-918
Intersemiotic Interaction and Ekphrasis in the Poem of Melih Cevdet Anday’s “Ikaros’un Ölümü”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1204
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Anık  
Modern Bireye ve Okura Vurgusu Bağlamında Don Quijote Üzerine Bir Edebiyat Sosyolojisi Analizi Ss, 919-934
An Analysis of the Sociology of Literature on Don Quixote in the Context of Its Emphasis on Modern Individual and Reader
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1349
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Durmuş  
Tek Perdelik Oyunların Karakteristik Özellikleri Ve Metin Çözümlemeleri Ss, 935-950
Characteristic Features of the One-Act Plays and Text Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1238
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Özen  
1940’larda Bir Moda Düşkünlüğünün Türk Edebiyatına Yansımaları: Bobstil Moda ve Bobstil Edebiyat Ss, 951-970
The Impact of a Fashion Trend on Turkish Literature in the 1940s: Bobstil Fashion Trend and Bobstil Litarature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1247
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Kevork Terzibaşyan’ın Şarkın Mistik Şiirinden Numûne veya Fuzûlî Şerhi Adlı Eserinde Mustafa Kemal Paşa Ss, 971-984
Mustafa Kemal Pasha in the Work of Kevork Terzibaşyan named the Sample or Fuzuli Commentary from the Mystical Poem of the Orient
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1229
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halit Yeşilmen  
Kadim Süryani Atasözlerinin Kaynağı ve Rolü (Mardin Örneği) Ss, 985-1002
Source and Role of Khadim Syriac Proverbs (Example of Mardin)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1312
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

George C. Homans Çeviren: Tuğba Aydoğan  
Kaygı ve Ritüel: Radcliff-Brown ve Malinowski’nin Teorileri Ss, 1003-1012
Anxiety and Ritual: The Theories of Malinowski and Radcliffe-Brown

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mutlu Binark  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fang Fang: Wuhan Günlüğü Ss, 1013-1018
Wuhan Diary

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Aksoy Serdaroğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu Turnaları –Biyoloji, Kültür, Koruma Ss, 1019-1024


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Batuhan Ezgü  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zygmunt Bauman: Cemaatler Ss, 1025


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr