• Duyurular
 • Başgöz'ü Sonsuzluğa Uğurladık...

  ***

  Değerli bilim insanı,

  muhterem hocamız

  Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü

  sonsuzluğa uğurladık...

  Başımız sağ olsun...

  ***


  Alan sınırlaması

  Dergimizdeki yoğun makale

  birikimi sebebiyle 2021

  yılından ititbaren sadece

  folklor/ edebiyat ve antropoloji

  alanındaki makaleler

  değerlendirilecektir.

  ****


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce genişletilmiş özet (Extended summary)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2021-1 / 106. sayı

  Mayıs 2021-2 / 107. sayı

  Ağustos 2021-3 / 108. sayı

  Kasım 2021-4 / 109. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Son SayıEditör
Metin Karadağ

Yardımcı Editör(ler)
Mihrican Aylanç

Ankara  2021-3

Sayının Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden
Seval Şahin  
Bilge Karasu'nun Apokaliptik Bir Anlatısı: İncitmebeni Ss, 649-660
An Apocalytic Narrative of Bilge Karasu: İncitmebeni (Don’t-hurt-me)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kubilay Aktulum  
Bir Çözümleme Yöntemi Olarak Sanatta Göstergelerarasılık Ss, 661-686
The Intersemiotics as a Method of Art Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Demiryürek  
Orhan Hançerlioğlu’nun İnsansız Şehir’inde Köylüler ve Kentliler Ss, 687-704
Townspeople and Peasants in the Unmanned City by Orhan Hancerlioglu

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Halikarnas Balıkçısı’nda Deniz Motifleri ve Poseidon Ss, 705-721
Sea Motifs and Poseidon in The Fisherman of Halicarnassus’ Works

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Gürsoy  
Türk Halk Mimarisi Örneklerinden Gediz (Kütahya) Köy Odaları Ss, 771-798
Examples of Turkish Folk Architecture Gediz (Kütahya) Village Rooms

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cemalettin Yavuz  
“Bindiği dalı kesmek”: Türk Dünyası Folklorunda Eş ve Benzer Yaratmalara Nasıl Yaklaşılmalı? Ss, 749-770
“Man Sitting on Branch of Tree Cuts it off”: How to Approach to Variations in Folklore of Turkic World

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Kutlu - Leila Kutlu  
Ölü Gömme Gelenekleri Bağlamında Berel Kurganları Ss, 771-798
Berel Kurgans within the Context of Funeral Rites

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Ezgi Yılmaz  
İftarlık Gazoz Filmi Örneğinde Sinemada Kültür Koruma Yaklaşımları Ss, 799-812
Cultural Preservation Approaches in the Cinema: The Case Study of the Movie Iftarlık Gazoz

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Adil Çelik  
Kültürel Şizofreniden Üretilen Mizah: “Aşkımızın Meyvesi Aytek”* Ss, 813-838
The Humor Produced from Cultural Schizophrenia: “Aşkımızın Meyvesi Aytek”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Altıntaş  
Popüler Edebiyatta Çeviri Yoluyla Milli Kimlik İnşası: İlk Türk Popüler Eserler Üzerine Betimleyici Bir Çalışma Ss, 839-856
Constructing a National Identity through Translation in Popular Literature: A Descriptive Study on the First Turkish Popular Novels

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Duygu Kankaytsın  
Batı Düşüncesinde Doğu İmgesi: Jonas Hassen Khemiri’nin İstila! Oyunu Ss, 857-872
The Image of the East in Western Thought: The Play Invasion! By Jonas Hassen Khemiri

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Tomat Yılmaz  
Fatima Bakhaï’nin Dounia Adlı Romanında Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki Cezayirli Kadınlar Ss, 873-884
Algerian Women in the Ottoman Empire Period in Fatima Bakhaï's Novel Entitled Dounia

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Alparslan Oymak  
Türk ve Batı Edebiyatında Çingene İnançları Ss, 885-904
Gypsy Beliefs in Turkish and Western Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Figen Kanbir  
Siirt Kenti Yöresel Yemek Kültüründe Büryan: Bahattin Büryan Sarayı Örneği Ss, 905-925
Büryan in Local Food Culture of the Siirt City: Case of Bahattin Büryan Sarayı

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Devrim Çetin Güven  
How has the Nobel Prize Affected the Canonisation of Japanese Literature? Ss, 927-942
How has the Nobel Prize Affected the Canonisation of Japanese Literature?

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Günel Seferova  
Cafer Ramzi Ismailzadeh’in Şiir Yaratıcılığı Ss, 943-954
Jafar Ramzi Ismailzadeh’s Poetry

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hande Birkalan-Gedik  
İlhan Başgöz'ün Ardından Ss, 995-958


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süheyla Sarıtaş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sıfır Atık: Tüketim Kültürü ve Gıda İsrafı Ss, 959-962
Zero Waste: Consumption Culture and Food Waste

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ozan Uştuk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Romani Communities And Transformative Change: A New Social Europe Ss, 963-968
Romani Communities And Transformative Change: A New Social Europe

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Sema Sırma  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yirmi Beş Yıl Sonra Dörtdivan Dörtdivan’da Değişme Değişime Uyum ve Direnç Bir Yeniden Ziyaret / Revisit Çalışması Ss, 969-975
Yirmi Beş Yıl Sonra Dörtdivan Dörtdivan’da Değişme Değişime Uyum ve Direnç Bir Yeniden Ziyaret / Revisit Çalışması

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)