• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Dizinler


Dergimizin yer aldığı indeksler

ULAKBİM –Dergipark; National Academic Network And Information Center;

TR-Dizin; National Library / Turkey Articles Bibliography;

Scopus;

EBSCO;

Elsevier / Scopus;

DOAJ;

ProQuest; 

Humanities and Social Sciences Index (Michigan University)

MLA Folklore Bibliography; 

Turkologischer Anzeiger;

ERIH PLUS The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences;

CEEOL  Central and Eastern European Online Library;

Journals TOCs

ACLA American Comparative Literature Association; 

SOBIAD Social Sciences Citation Index; 

TEI Index of  Turkish Education;

Idealonline Database;

Universityjournals;

ZDB Elektronische Zeitschriftenbibliothek;

IIJIF  International Innovative Journal Impact Factor;

SIS Scientific Indexing Services;

 Academic Resource Index/ResearchBib;

ASOS - Academia Social Science Index

ISAM  Database for Articles on Turkish History, Literature, Culture and Art;

Index Copernicus;

AcademicKeys;

DRJI  Directory of Research Journals Indexing;

Arastirmax Scientific Publication Index;

Genamics JournalSeek;

MIAR Matrix for the Analysis of Journals;

CiteFactor;

 ESJI Eurasian Scientific Journal Index;

EZB Electronic Journals Library

WorldCat

WorldWideScience

Scilit

 

 

 

 

 


 

 


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr