Müzik Medyasında Ankaralılar
( )

Yazar : Ayten Kaplan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 105-114
1530    889


Özet
20. yüzyılda, sanayileşme ile birlikte, toplumsal yaşamın ayrıntıları müzik dünyasına da yansımıştır. Kültür endüstrisi, ekonomiyi, siyaseti ve tekniği bir arada kullananan bir sistemdir. Kitle iletişim araçlarının desteği ile ‘ikon’lar belirlenir ve onlara benzeme isteği körüklenir. Bu makalede, ‘Ankara Tarzı Müzik’ kendisini oluşturan sosyal ve kültürel altyapı ile birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
Industrialization in conjunction with, especially since the 20th century, the commodification of social life, also reflected in the field of arts, appropriate music to people and environments are presented. Cultural industry uses a system that economic, managerial and techonological are intertwined. It determines “Icon”s with the support of the mass media and rushes up desire resemble to them. In this context, the “Ankara Style Music” has found its place in the world of music. In this article will be discussed the actions and reactions of this music in the social structure.

Keywords
music, Ankara music, music and folklor, medya