Yamada Torajiro ve Türkiye
(Yamada Toroajirö and Turkey )

Yazar : Ali Volkan Demir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 137-142
1515    951


Özet
Yamada Torajiro (1866-1957), “2010 Türkiye’de Japonya yılı etkinliklerinde adı en çok anılan kişi olmuştur. Yamada’nın Türkiye’ye geliş sebebi, Türkiye üzerine yazdıkları, İstanbul gözlemleri on dokuzuncu yüzyılda Japonya’nın Türkiye’ye bakışını da sergilemektedir. Bu makalede bu belirtilen noktalar genel olarak ele alınmış ve Yamada Torajiro’nun Türkiye ile ilişkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yamada Torajiro, 2010 Türkiye’de Japonya Yılı, Japonların Türkiye’ye Bakışı.

Abstract
Yamada Torajiro (1866-1957) is the most mentioned person during the activities of the “Japan Year 2010 in Turkey”. Yamada’s reason for coming to Turkey, his writings on Turkey and his impressions of Istanbul reflect Japanese view of Turkey during the 19th century. In this article, these points were taken into consideration along with discussions of Yamada’s relationship with Turkey.

Keywords