• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Yamada Torajiro ve Türkiye
(Yamada Toroajirö and Turkey )

Yazar : Ali Volkan Demir    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 67
Sayfa : 137-142
    


Özet
Yamada Torajiro (1866-1957), “2010 Türkiye’de Japonya yılı etkinliklerinde adı en çok anılan kişi olmuştur. Yamada’nın Türkiye’ye geliş sebebi, Türkiye üzerine yazdıkları, İstanbul gözlemleri on dokuzuncu yüzyılda Japonya’nın Türkiye’ye bakışını da sergilemektedir. Bu makalede bu belirtilen noktalar genel olarak ele alınmış ve Yamada Torajiro’nun Türkiye ile ilişkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yamada Torajiro, 2010 Türkiye’de Japonya Yılı, Japonların Türkiye’ye Bakışı.

Abstract
Yamada Torajiro (1866-1957) is the most mentioned person during the activities of the “Japan Year 2010 in Turkey”. Yamada’s reason for coming to Turkey, his writings on Turkey and his impressions of Istanbul reflect Japanese view of Turkey during the 19th century. In this article, these points were taken into consideration along with discussions of Yamada’s relationship with Turkey.

Keywords

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook