• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


Popüler Kültür ve Sanat
(Popular Culture and the Arts )

Yazar : Erdal Cengiz    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 64
Sayfa : 7-14
    


Özet
Bu çalışma, popüler kültür ya da kitle kültürünün tüketim olgusuyla nasıl eklemlendiğini ve buna bağlı olarak sanatı nasıl biçimlendirdiğini ele almaktadır. Kültürün, endüstriyel bir üretim sürecinin tüketim nesnesi haline geldiği çağımızda, kültürü oluşturan temel unsurlardan biri olan sanat da kitsch sanat haline gelmektedir. Bu kültürel oluşum içerisinde insan aynı tüketim nesnelerini arzulayan tekbiçim bir varoluşa bürünmekte; sanat ait olduğu gerçeklikten koparılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Popüler kültür, kitle kültürü, estetik deneyim, pop art, kitsch.

Abstract
This study deals with the articulation of popular culture or mass culture to the experience of consumption and how this experience generates the art. In this era, culture becomes a commodity in the course of industrial production, and art which is one of the main components of culture turns into kitsch art. In this cultural trend, human beings who submit themselves to uniform existence desire same commodity, and art is unearthed from its place.

Keywords
Popular culture, mass culture, aesthetic experience, pop art, kitsch.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr