Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Çokluk, İyelik ve Soru Ekleri
(Plural, Possesive and Interrogative Suffixes in Salir Turkish and Turkmen Turkish )

Yazar : Ersin Teres    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 66
Sayfa : 95-104
1538    900


Özet
Bu çalışmadaki gayemiz; Çin’de konuşulan dokuz Türk lehçesinden biri olan Salır Türkçesi ile Oguz grubu Türk lehçelerinin doğu kolunu teşkil eden Türkmen Türkçesinde çokluk, iyelik ve soru ekleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu bağlamda Salır Türkçesi ve Türkmen Türkçesinin daha önce derlenmiş metinlerinden faydalanılarak çokluk, iyelik ve soru ekleri belirlenmiş ve bu ekler şekil, anlam ve işlev yönünden karşılaştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde ettiğimiz benzerlikler Salır Türkçesinin de bir Oğuz grubu Türk lehçesi olduğu kanaatini güçlendirici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Soru ekleri, çokluk ekleri, iyelik ekleri, karşılaştırma, Salır Türkçesi.

Abstract
The aim of this study is to explain the similarities and differences between plural, possesive and interrogative suffixes in Salir Turkish that is one of nine groups of Turkish people living in China and Turkmen Turkish that is the eastern part of Oghuz dialect of Turkish. In this context, plural, possesive and interrogative suffixes are identified by making use of published texts of both dialects and compared the similarities and differences of noun inflections in terms of form and function. As a result of this study, the similarities which we acquired corroborate the view that Salir Turkish is a dialect belong to Oghuz group of Turkish

Keywords
Plural suffixes, possessive suffixes, interrogative suffixes, comparison, Salır Turkish.