• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


59 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2009-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Ruhi Can Alkın -  
Popper ve Foucault'daki Muhalif Bilim/ Tarih Perspektifinin Karşılaştırmaları Analizi Ss, 7-22
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt -  
Yeni Kadın: Şükufe Nihal Ss, 23-30
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yaprak Civelek -  
Aile Demografisi Perspektifinden Geçiş Sonrası Balkanlarda'da Aile Kurumundaki Değişme Süreci Üzerine Bir Deneme Ss, 31-48
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hürriyet Konyar -  
Türkiye'deki Yeni Pop Arabesk Kültüründen Ortasınıfın Geleneksel Kültürel Kodlarını Aramak Ss, 49-76
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Şirin -  
İki Dünya Arasında Karikatürden İmgeye: Osmanlı ve Avrupa Ss, 77-94
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nimet Keser -  
Tek Parti Döneminde Türk Resminin İdeolojik Yönü Ss, 95-104
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral -  
Selçuklu'dan Osmanlı'ya (1221-1571) Alanya İle Antalya'nın Kıbrıs'la İlişkileri Ss, 105-118
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Kasımoğlu Ünver -  
Türkçülük,Kültürel Endüstri Bağlamında Nasreddin Hoca veTurizm Derneği Ss, 119-126
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Suat Kolukırık -  
Türk Çingenelerinin Genel Görünümü: İzmir Çingeneleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 127-156
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Zerenler -  
Memet Baydur'un Tutunamayanları Ss, 157-182
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

M.Selim Ergül -  
Cahit Atay'ın Oyunlarında Tipik ve Deneysel Ss, 183-190
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Eyüp Akman -  
Kastamonu'da Ölümle İlgili Adet ve İnançlar Ss, 191-196
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Abdülselam Arvas -  
Aşıklar Çay Evi: Günümüzde Van Yöresi Aşıklık Geleneğini Sürdüren Bir Kahvehane ve Bu Mekanda Kaydedilmiş Bir Fasıl Ss, 197-209
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kamuran Sami -  
Midyat Yezidi Köylerinde Kırsal Mimarlık: Renkleri Solan Bir Halkın Kültürel Mirası Ve Değişen Toplumsal Feraset Ss, 211-224
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ulrika Wolf-Knuts -  
Halkbilim Çalışmalarında Karşılaştırma Yöntemi Tarihi Üzerine Ss,
-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook