Sayı

96


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aynur Naz Koçak - Yasemin Usta Demirlikan  
Kadın Kahramanın Yolculuğu: Hasanboğuldu Hikâyesi Örneği Ss, 13-28
The Heroine's Journey: Sampling Sabahattin Ali's Short Story Hasanboguldu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.406
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nazan Tutaş  
Sömürgecilik Sonrası Londra’ya Göç: Zaide Smith White Teeth ve Hanif Kureishi the Budha of Suberbia Ss, 29-36
Migration to Postcolonial London: Zaide Smith White Teeth and Hanif Kureishi the Budha of Suberbia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.355
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
Fikret Demirağ Şiirine Ekoeleştirel Bakış Ss, 37-52
An Ecocritical Approach to Fikret Demirağ's Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.409
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivrı - Canan Akbaba  
Dünya Mitlerinde Yılan Ss, 53-64
Snake in the World Myhts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.363
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fırat Caner  
Nureddin Ferruh’un Postmodernimsi Bir Çocuk Olarak Portresi Ss, 53-64
The Portrait of Nureddin Ferruh as a Postmodernish Child
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.346
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Mutlu - Özgül Çağlayan  
Gelişim Alanlarına Uygunluğu Açısından Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanları Ss, 77-96
Bilgin Adalı's Children's Novels in Terms of Appropriateness to Development Areas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.312
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şehriban Kaya  
Suat Derviş'in Romanlarında Kadın Karakterler Ss, 97-110
Female Characters in Suat Derviş’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.354
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Averçenko’nun “Kara Güç” Adlı Eserinde Anlatım Gücü Olarak Semboller ve Retorik Figürlerin Analizi Ss, 111-125
Analysis of Symbols and Rhetorical Figures as an Expression of Power in the Work of Averchenko “Black Power”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.303
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

María Jesús Horta  
Celia Devrim Günlerinde İspanyol İç Savaşına Farklı Bir Bakış Ss, 127-140
Celia at the Revolution A Different Perspective of the Spanish Civil War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.341
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zerrin Eren  
Otomatik Portakal’da Batının Uygarlıktan Uzaklaşma Süreci ve Burgess’in Bu Süreci Durdurma Önerileri Ss, 141-157
The Uncivilizing Process of the West and Burgess’s Suggestion for Stopping this Process in a Clockwork Orange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.186
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Çiftlikli  
Öğrencilerin Algısal Öğrenme Stilleri ile Okuduğunu Anlamadaki Başarısı Arasındaki İlişki Ss, 173-190
The Relationship between Perceptual Learning Styles and Language Learners’ Success in Reading Tests
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.310
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Satır  
Franz Kafka'nın Dönüşüm'ünde Sosyal Dışlanmışlık Olgusu Ss, 191-200
The Social Exclusion Fact In Franz Kafka's '' The Metamorphosis ''
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.305
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Deniz Tansel İlic - Pınar Yıldırım  
Araçsal Akla ve Pozitivizme Karşı Çıkan Bir Feminist Metodoloji Ss, 201-209
A Feminist Methodology that Opposes Instrumentalist Reason and Positivism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.306
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Patrıck B. Mullen Çeviren: Ahmet Tacetdin Hallaç  
Halk İnancı ve Efsane İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship of Legend and Folk Belief
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.397
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa DAĞDEVİREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Müzik Üzerine Tartışmalar Ss, 221-226
-----

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Aslıhak Uğurelli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu Halk Çalgıları Ss, 227-230


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |