Sayı

Bu sayının hakemleri

 
Prof. Dr. Işıl Altun
Prof. Dr. Seçil Büker
Prof. Dr. Yavuz Demir
Prof. Dr. Ali Gültekin
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Prof. Dr. A. Emel Kefeli
Prof. Dr. Rafael Carpintero Ortega
Prof.Dr. Mustafa Özsarı
Prof. Dr.Nurettin Öztürk
Prof. Dr. Makbule Sabziyeva
Prof. Dr. Rahim Tarım
Prof. Dr. Zeki Taştan
Prof. Dr. Yılmaz Topaloğlu
Prof. Dr. Başak Uysal
Prof. Dr. Sevinç Üçgül
Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz

Doç. Dr. Salavat Aiupov
Doç. Dr. Rysbek Alimov
Doç. Dr. Vedi Askaroğlu
Doç. Dr. Gülhan Atnur
Doç. Dr. Sema Çetin Baycanlar
Doç. Dr. Nurten Birlik
Doç. Dr. Mehmet Ali Çelikel
Doç. Dr. Metin Çolak

Doç. Dr.Ahmet Özgür Güvenç
Doç. Dr. Zeynep Z. Atayurt-Fenge
Doç. Dr. Zeliha Güneş
Doç. Dr. Nesrin Günay
Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç
Doç. Dr. Caner Işık
Doç. Dr. R. Şeyda Ülsever
Dr. Öğr. üyesi  Hivren Demir Atay
Dr. Öğr. üyesi Maria A.Büyükkoyuncu

Dr. Öğr. üyesi Kübra Sarı Seo Lecoq
Dr.Öğr. üyesi Selma Sol
Dr. Öğrt. üyesi Taner Namlı

 

Bu sayıya gönderilmiş ve yayımlanmış/yayımlanmamış makaleler için değerli 
katkılarını esirgemeyen bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz./folklor/edebiyat


Sayı
Metin Karadağ
Editör

Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mihrican Aylanç  
Fikret Demirağ Şiirine Ekoeleştirel Bakış Ss, 37-52
An Ecocritical Approach to Fikret Demirağ's Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.409
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fırat Caner  
Nureddin Ferruh’un Postmodernimsi Bir Çocuk Olarak Portresi Ss, 53-64
The Portrait of Nureddin Ferruh as a Postmodernish Child
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.346
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Averçenko’nun “Kara Güç” Adlı Eserinde Anlatım Gücü Olarak Semboller ve Retorik Figürlerin Analizi Ss, 111-125
Analysis of Symbols and Rhetorical Figures as an Expression of Power in the Work of Averchenko “Black Power”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.303
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

María Jesús Horta  
Celia Devrim Günlerinde İspanyol İç Savaşına Farklı Bir Bakış Ss, 127-140
Celia at the Revolution A Different Perspective of the Spanish Civil War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.341
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aynur Naz Koçak - Yasemin Usta Demirlikan  
Kadın Kahramanın Yolculuğu: Hasanboğuldu Hikâyesi Örneği Ss, 13-28
The Heroine's Journey: Sampling Sabahattin Ali's Short Story Hasanboguldu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.406
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zerrin Eren  
Otomatik Portakal’da Batının Uygarlıktan Uzaklaşma Süreci ve Burgess’in Bu Süreci Durdurma Önerileri Ss, 141-157
The Uncivilizing Process of the West and Burgess’s Suggestion for Stopping this Process in a Clockwork Orange
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.186
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Çiftlikli  
Öğrencilerin Algısal Öğrenme Stilleri ile Okuduğunu Anlamadaki Başarısı Arasındaki İlişki Ss, 173-190
The Relationship between Perceptual Learning Styles and Language Learners’ Success in Reading Tests
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.310
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Emin Satır  
Franz Kafka'nın Dönüşüm'ünde Sosyal Dışlanmışlık Olgusu Ss, 191-200
The Social Exclusion Fact In Franz Kafka's '' The Metamorphosis ''
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.305
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Deniz Tansel İlic - Pınar Yıldırım  
Araçsal Akla ve Pozitivizme Karşı Çıkan Bir Feminist Metodoloji Ss, 201-209
A Feminist Methodology that Opposes Instrumentalist Reason and Positivism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.306
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Patrıck B. Mullen Çeviren: Ahmet Tacetdin Hallaç  
Halk İnancı ve Efsane İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship of Legend and Folk Belief
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.397
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa DAĞDEVİREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Müzik Üzerine Tartışmalar Ss, 221-226
-----

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülay Aslıhak Uğurelli  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu Halk Çalgıları Ss, 227-230


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nazan Tutaş  
Sömürgecilik Sonrası Londra’ya Göç: Zaide Smith White Teeth ve Hanif Kureishi the Budha of Suberbia Ss, 29-36
Migration to Postcolonial London: Zaide Smith White Teeth and Hanif Kureishi the Budha of Suberbia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.355
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivrı - Canan Akbaba  
Dünya Mitlerinde Yılan Ss, 53-64
Snake in the World Myhts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.363
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Mutlu - Özgül Çağlayan  
Gelişim Alanlarına Uygunluğu Açısından Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanları Ss, 77-96
Bilgin Adalı's Children's Novels in Terms of Appropriateness to Development Areas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.312
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şehriban Kaya  
Suat Derviş'in Romanlarında Kadın Karakterler Ss, 97-110
Female Characters in Suat Derviş’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.354
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |