Sayı

116


Sayı
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Editör

Ankara  2023
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Nesime Ceyhan Akça  
Safiye Erol’un Romanlarında Yeme-İçme Kültürü ve Alışkanlıkları Ss, 1007-1026
Eating and Drinking Culture and Habits in Safiye Erol’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2453
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mayramgül Diykanbay - Reyhan Karkınlı  
Kırgız Anlatılarında Kadının Evriliş Süreci Ss, 1027-1046
The Evolution of Women in Kyrgyz Narratives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2462
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burak Gökbulut - Mustafa Yeniasır  
Kültür Turizminin Geleneksel Kıbrıs Türk El Sanatlarının Sürdürülebilirliğine Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 1047-1062
A Study on the İmpact of Cultural Tourism on the Sustainability of Traditional Turkish Cypriot Handicrafts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2448
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdal Taşbaş -Gökhan Tiryaki  
Antalya’da Definecilik ve Define Folkloru Üzerine Ss, 1063-1076
On Treasure Hunting and Treasure Folklore in Antalya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2447
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Oğuz Diker - Abdurrahman Dinç  
Kültürel Miras Bağlamında Kırsal Kültürel Kimliğin Korunmasında Halkbilim (Folklor) Müzelerinin Rolü Ss, 1077-1090
The Role of Folklore Museums in the Preservation of Rural Cultural Identity in the Context of Cultural Heritage
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2525
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zennube Şahin Yılmaz  
Türk ve Alman Kültürü Yansımaları; Renan Demirkan “Üç Şekerli Demli Çay” Ss, 1091-1104
Turkish and German Cultural Reflections in Renan Demirkan's “Black Tea with Three Lumps of Sugar”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2500
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şevki Kıralp  
Ahmet Gazioğlu ve Andreas Onoufriou’nun Romanlarında “Öteki” İmajları: Kıbrıs, Milliyetçilik ve Savaş Ss, 1105-1128
The “Other” in Gazioğlu’s and Onoufriou’s Novels: Cyprus, Nationalism and War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2479
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ali Sipahi  
Antropolog Lloyd A. Fallers’ın 1960’lardaki Türkiye çalışmaları Ss, 1129-1150
Anthropologist Lloyd A. Fallers’ Turkey research in the 1960s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2485
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Karaman  
Turkish Gothic, Universal Angst: The Impossibility of Non-Existence in Dracula(s) Ss, 1151-1164
Türkçe Gotik, Evrensel Kaygı: Dracula(lar)da Varolmamanın İmkânsızlığı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2501
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mousa Rahimi - Ghiasuddin Alizadeh - Masoud Farahmandfar  
The Impossible Space Between Desire and Pleasure: A Comparative Study of Love in Rūmī and Lacan Ss, 1165-1178
Arzu ve Zevk Arasındaki İmkânsız Mekân: Mevlâna ve Lacan'da Karşılaştırmalı Bir Aşk İncelemesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2391
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Talgat Nurbekov - A. B. Salkynbay  
Cultural-Cognitive Phenomenon in Kazakh Fairy Tales: Reflective Significance Ss, 1179-1196
Kazak Masallarında Kültürel-Bilişsel Olgu: Yansıtıcı Önem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2434
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Vedi Aşkaroğlu - Dinara Ashimiova - Nurzat Dyussenov  
Parody of Myth/Metaphysics and Estrangement Effect in “Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri” (“Efrasiyab’s Tales”) by İhsan Oktay Anar Ss, 1197-1212
İhsan Oktay Anar’ın “Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri”nde Mit/Metafizik Gülünçlemesi ve Yabancılaştırma Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2506
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sonnur Aktay  
Rus Dilbilim Ekolünde Söylem ve Metin Ss, 1213-1230
Discourse and Text in Russian Linguistics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2556
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Menteşe Kıryaman  
Toxic Consciousness in Ian McEwan’s Solar Ss, 1231-1246
Ian McEwan’ın Solar Adlı Romanında Toksik Bilinç
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2469
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |