• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


75 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Erman Artun  
Çukurova Âşıklık Geleneğinde Atışma Ss, 73-116
“Quarrel Concept” in Çukurova Minstrelsy Tradition

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seçkin Aydın  
Kültürel Bir Miras Olarak Atasözlerinin Kullanımı Üzerine Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 173-192
The opınIons of Turkısh teachers on usage of proverbs as a cultural herI

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sevgi Kesim Güven - Altan Kar  
Kutuplaş(tır)manın Yeni Mekânları: Kapalı Siteler Ss, 9-36
New Locations For (Creating) Polarization : Gated Communities

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yasemin Güniz Sertel  
Hayatın Tadında Kadın -Beden İlişkisi Ss, 211-220
The Relationship Between The Woman and The Body ın A Taste of Life

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aytaç Yıldız  
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm Eleştirisinin Alımlanışı Ss, 221-236
Tıtle: “The Receptıon of the Crıtıcs of Orıentalısm In the Hıstory of Turkısh Thought”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nail Tan  
Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmalarının 100. Yılını Kutlarken Ss, 237-243
The 100th AnnIversary of Folklorıc Studıes ın Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Süreyya Çakır  
Siyasal/İdeolojik Göstergeler Açısından Metinlerarasılık : Kemalist İdeolojinin Temel Belirteçlerinin Sinema ve Edebiyattaki Uzantıları Ss, 37-50
Intertextuality With Reference to the Politico-Ideological Signs: The Extensions of Fundamental Indicators of Kemalist Ideology in Film and Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.521
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ernur Genç  
Siyasal İslamcılığın Alternatif Söylemi Moderniteden Azade Midir? - Ya Da Tarihsel İslam Moderniteyi Aşkın Mıdır? Ss, 51-72
Does Alternative Statement of Politica l Pan-Islam Freed of Modernity ? -Or, Does Historica l Islam Transcendent of Modernity ?-

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merdan Güven  
Anadolu Ağıtlarının Türküleşme Süreci ve Üç Ağıt Örneği Ss, 117-128
The Process of Being Turkish Folk Song of Anatolian Elegies and Three Elegy Examples

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Öcal  
Türk Halk Müziğimizde Toplu Çalma Söyleme Geleneği Ss, 117-128
Collective Play and Sing Culture of Turkish Folk Musıc

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aykut Çerezcioğlu  
Popüler Müzik ve Gündelik Yaşam Deneyimi Ss, 159-172
Popular Music and Everyday Life Experience

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray - Mustafa Salim Tokaç  
XVII. Yüzyıl Osmanlı Müzik Geleneği ve Buhurizade Mustafa Itri Efendi Ss, 193-210
Ottoman Musical Tradition During The XVİİ. Century and Buhurizade Mustafa Itri Efendi

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr