Sayı

104


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2020
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hüseyin Köse - Helin Aydın  
Medyatik Popüler Kültürde “Nostalji”: Kültürel Doyum Üzerine Bir İnceleme Ss, 757-781
“Nostalgia” in Mediatic Popular Culture: A Review on Cultural Satisfaction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1343
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Keskin  
“Folklor Halay Değildir” Peki ya Halay? Ana Çizgileriyle Halayın Kültürel Serüveni Ss, 781-813
“Folklor is not Halay” What about Halay? Cultural Adventure of Halay in Outlines
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1329
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülcan Kızılözen  
Metinlerarasılık Bağlamında Kurt ile Kıyamete Kalmak Anlatısının Dönüşümü Ss, 813-826
Transformation of the Narrative of Doomsday with the Wolf in the Context of Intertextuality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1341
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Çizgiyi Aşan Kahramanlar: Türk Destanlarında Düşman Yaratma Eylemi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 827-838
The Heroes Crossing the Line: An Evaluation of Making Enemies in Turkic Epics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1350
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut - Güzin Yasemin Tunçay  
İnanç Boyutuyla Veganlık/Vejetaryenlik Ss, 839-858
The Dimension of Belief in Veganism/Vegetarianism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1338
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
Kültürlerarası Edebiyat Kuramı Bağlamında Taner Baybars Şiiri Ss, 859-882
Taner Baybars Poem in the Context of Intercultural Literary Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1403
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Samed Vurgun'un 'Ferhad ve Şirin' Oyunu İle Nazım Hikmet'in 'Ferhad ile Şirin' Oyunu Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Ss, 883-906
A Comparative Review on Samed Vurgun’s and Nazim Hikmet’s 'Ferhad and Sirin' Theatre Plays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1359
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Soylu  
Melih Cevdet Anday’ın “İkaros’un Ölümü” Adlı Şiirinde Göstergelerarası Etkileşim ve Ekfrasis Ss, 907-918
Intersemiotic Interaction and Ekphrasis in the Poem of Melih Cevdet Anday’s “Ikaros’un Ölümü”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1204
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Anık  
Modern Bireye ve Okura Vurgusu Bağlamında Don Quijote Üzerine Bir Edebiyat Sosyolojisi Analizi Ss, 919-934
An Analysis of the Sociology of Literature on Don Quixote in the Context of Its Emphasis on Modern Individual and Reader
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1349
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülşah Durmuş  
Tek Perdelik Oyunların Karakteristik Özellikleri Ve Metin Çözümlemeleri Ss, 935-950
Characteristic Features of the One-Act Plays and Text Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1238
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İbrahim Özen  
1940’larda Bir Moda Düşkünlüğünün Türk Edebiyatına Yansımaları: Bobstil Moda ve Bobstil Edebiyat Ss, 951-970
The Impact of a Fashion Trend on Turkish Literature in the 1940s: Bobstil Fashion Trend and Bobstil Litarature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1247
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldız Deveci Bozkuş  
Kevork Terzibaşyan’ın Şarkın Mistik Şiirinden Numûne veya Fuzûlî Şerhi Adlı Eserinde Mustafa Kemal Paşa Ss, 971-984
Mustafa Kemal Pasha in the Work of Kevork Terzibaşyan named the Sample or Fuzuli Commentary from the Mystical Poem of the Orient
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1229
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halit Yeşilmen  
Kadim Süryani Atasözlerinin Kaynağı ve Rolü (Mardin Örneği) Ss, 985-1002
Source and Role of Khadim Syriac Proverbs (Example of Mardin)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1312
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

George C. Homans Çeviren: Tuğba Aydoğan  
Kaygı ve Ritüel: Radcliff-Brown ve Malinowski’nin Teorileri Ss, 1003-1012
Anxiety and Ritual: The Theories of Malinowski and Radcliffe-Brown

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mutlu Binark  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Fang Fang: Wuhan Günlüğü Ss, 1013-1018
Wuhan Diary

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Aksoy Serdaroğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anadolu Turnaları –Biyoloji, Kültür, Koruma Ss, 1019-1024


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Batuhan Ezgü  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zygmunt Bauman: Cemaatler Ss, 1025


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |