• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


69 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Gaziantep’te Bir Kültürel Mekân Olarak Mutfak Ss, 9-24
The Heart of the House: Kitchen as a Cultural Place in Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pelin Yılmaz  
Menengiçten Şuruba: Gaziantep’te İçecek Kültürü Ss, 25-39
From Menengiç to Syrup: Drink Culture in Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Mudura  
Baharat Mekânları: Antalya’da Yerel ve Turistik Baharatçılar Ss, 41-58
Places of the Spices: Local and Touristic Spicery Stores

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Halkın Kahramanı Nasreddin Hoca Timur’a Karşı Ss, 59-70
Public Hero Nasreddin Hodja Against Timur

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melda Özdemir  
Günümüzde Tokat İlinde Çarık Yapımı Ss, 71-85
Rawhide Sandal Made in the Province of Tokat in Our Day

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Doğan  
Popüler İslami Yazında Kadın Bedeni: Kadınlara Anlatılan “Fitne” Ss, 87-108
Body of Woman in the Popular Islamıc Literature: Their “instigating nature” is being told to Women

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış : Meddah Hikâyelerinde Kadın Ss, 131-144
A View on The Foggy World of the Woman Through Man’s Window: Woman In Maddah Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Canan Seyfeli  
Osmanlı Devlet Salnamelerinde Katolik Ermeniler (1847-1918) Ss, 145-182
Catholic Armenians in Salnamas of Ottoman State (1847-1918)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mevlüt Özben  
«Şimdi»ye Musallat Olan «Gelecek»: Geleceğin Hortlakları ve 3D Modernlik Ss, 183-194
The Future that Bothers to Present: The Spekter of Future and 3D Modernity

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkay Demirkürek  
Mİkhail Bakhtin’in Dostoyevski Okuması Paralelinde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanı’na Bakmak Ss, 195-206
The view of Ahmed Hamdi Tanpınar and His Novel named as “Huzur” in the Parellel of Reading Dosteyevsky of Mikail Bakhtin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nadide Karkıner - Mehmet Ecevit  
Neşet Günal’ın İzinde Türk Resminde Tarımda Kadın İmgesi: Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 207-243
The Image of Woman in Agriculture in Turkish Art in the Way of Neşet Günal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Odabaşı Kuşgöz  
Bugünü Sorgulayan Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ss, 245-252
------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Z. Özdemir  
Sözlük Hazırlayanlara Duyuru Ss, 252-261


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muhsine Helimoğlu Yavuz  
Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir?* Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendir Ss, 263-276
----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlhami Gökçen  
Evliya Çelebi Seyahatname’sine Göre Şurahbil Ss, 277-280
----------------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Zeynep Çiftçi  
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 109-130
A Comparatıve Approach to Vıolence in Famıly and School in René Goscınnys “Le Petite Nicolas”And Rıfat Ilgaz’s “Bacaksız”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr