• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


69 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Gaziantep’te Bir Kültürel Mekân Olarak Mutfak Ss, 9-24
The Heart of the House: Kitchen as a Cultural Place in Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pelin Yılmaz  
Menengiçten Şuruba: Gaziantep’te İçecek Kültürü Ss, 25-39
From Menengiç to Syrup: Drink Culture in Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Mudura  
Baharat Mekânları: Antalya’da Yerel ve Turistik Baharatçılar Ss, 41-58
Places of the Spices: Local and Touristic Spicery Stores

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Duman  
Halkın Kahramanı Nasreddin Hoca Timur’a Karşı Ss, 59-70
Public Hero Nasreddin Hodja Against Timur

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Melda Özdemir  
Günümüzde Tokat İlinde Çarık Yapımı Ss, 71-85
Rawhide Sandal Made in the Province of Tokat in Our Day

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Doğan  
Popüler İslami Yazında Kadın Bedeni: Kadınlara Anlatılan “Fitne” Ss, 87-108
Body of Woman in the Popular Islamıc Literature: Their “instigating nature” is being told to Women

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış : Meddah Hikâyelerinde Kadın Ss, 131-144
A View on The Foggy World of the Woman Through Man’s Window: Woman In Maddah Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Canan Seyfeli  
Osmanlı Devlet Salnamelerinde Katolik Ermeniler (1847-1918) Ss, 145-182
Catholic Armenians in Salnamas of Ottoman State (1847-1918)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mevlüt Özben  
«Şimdi»ye Musallat Olan «Gelecek»: Geleceğin Hortlakları ve 3D Modernlik Ss, 183-194
The Future that Bothers to Present: The Spekter of Future and 3D Modernity

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlkay Demirkürek  
Mİkhail Bakhtin’in Dostoyevski Okuması Paralelinde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanı’na Bakmak Ss, 195-206
The view of Ahmed Hamdi Tanpınar and His Novel named as “Huzur” in the Parellel of Reading Dosteyevsky of Mikail Bakhtin

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nadide Karkıner - Mehmet Ecevit  
Neşet Günal’ın İzinde Türk Resminde Tarımda Kadın İmgesi: Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 207-243
The Image of Woman in Agriculture in Turkish Art in the Way of Neşet Günal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Odabaşı Kuşgöz  
Bugünü Sorgulayan Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ss, 245-252
------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Z. Özdemir  
Sözlük Hazırlayanlara Duyuru Ss, 252-261


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muhsine Helimoğlu Yavuz  
Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir?* Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendir Ss, 263-276
----------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İlhami Gökçen  
Evliya Çelebi Seyahatname’sine Göre Şurahbil Ss, 277-280
----------------------

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Zeynep Çiftçi  
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 109-130
A Comparatıve Approach to Vıolence in Famıly and School in René Goscınnys “Le Petite Nicolas”And Rıfat Ilgaz’s “Bacaksız”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook