• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


69 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Zeliha Nilüfer NAHYA  
Gaziantep’te Bir Kültürel Mekân Olarak Mutfak Ss, 9-24
The Heart of the House: Kitchen as a Cultural Place in Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin Yılmaz  
Menengiçten Şuruba: Gaziantep’te İçecek Kültürü Ss, 25-39
From Menengiç to Syrup: Drink Culture in Gaziantep

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Mudura  
Baharat Mekânları: Antalya’da Yerel ve Turistik Baharatçılar Ss, 41-58
Places of the Spices: Local and Touristic Spicery Stores

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Duman  
Halkın Kahramanı Nasreddin Hoca Timur’a Karşı Ss, 59-70
Public Hero Nasreddin Hodja Against Timur

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melda Özdemir  
Günümüzde Tokat İlinde Çarık Yapımı Ss, 71-85
Rawhide Sandal Made in the Province of Tokat in Our Day

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Doğan  
Popüler İslami Yazında Kadın Bedeni: Kadınlara Anlatılan “Fitne” Ss, 87-108
Body of Woman in the Popular Islamıc Literature: Their “instigating nature” is being told to Women

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Zeynep Çiftçi  
René Goscinny’nin “Küçük Pıtırcık” Serisi İle Rıfat Ilgaz’ın “Bacaksız” Serisinde Ailede ve Okulda Çocuğa Uygulanan Şiddete Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 109-130
A Comparatıve Approach to Vıolence in Famıly and School in René Goscınnys “Le Petite Nicolas”And Rıfat Ilgaz’s “Bacaksız”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülçin Tanrıbuyurdu  
Erkeğin Penceresinden Kadının Sisli Dünyasına Bakış : Meddah Hikâyelerinde Kadın Ss, 131-144
A View on The Foggy World of the Woman Through Man’s Window: Woman In Maddah Stories

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Seyfeli  
Osmanlı Devlet Salnamelerinde Katolik Ermeniler (1847-1918) Ss, 145-182
Catholic Armenians in Salnamas of Ottoman State (1847-1918)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt Özben  
«Şimdi»ye Musallat Olan «Gelecek»: Geleceğin Hortlakları ve 3D Modernlik Ss, 183-194
The Future that Bothers to Present: The Spekter of Future and 3D Modernity

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkay Demirkürek  
Mİkhail Bakhtin’in Dostoyevski Okuması Paralelinde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Huzur Romanı’na Bakmak Ss, 195-206
The view of Ahmed Hamdi Tanpınar and His Novel named as “Huzur” in the Parellel of Reading Dosteyevsky of Mikail Bakhtin

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nadide Karkıner Mehmet Ecevit  
Neşet Günal’ın İzinde Türk Resminde Tarımda Kadın İmgesi: Sosyolojik Bir Çözümleme Ss, 207-243
The Image of Woman in Agriculture in Turkish Art in the Way of Neşet Günal

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Odabaşı Kuşgöz  
Bugünü Sorgulayan Çağdaş İspanyol Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ss, 245-252
------

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Z. Özdemir  
Sözlük Hazırlayanlara Duyuru Ss, 252-261


Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine Helimoğlu Yavuz  
Biyografik Romanlardan Hareketle “Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir?* Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendir Ss, 263-276
----------------

Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhami Gökçen  
Evliya Çelebi Seyahatname’sine Göre Şurahbil Ss, 277-280
----------------------

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr