Sayı

72


Sayı
Prof.Dr. Metin Karadağ
Editör

Ankara  2012
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

İlker Özdemir  
Sanal Kültür: Yanılsama mı, Gerçeklik mi? Ss, 13-34
Cyber Culture: Illusion or Reality?

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erkan Saka  
Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Gazetecilik Pratikleri Ss, 35-50
Public Sphere and Journalism Practices After Cyber-Media

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burak Özçetin Umut Tümay Arslan, Mutlu Binark  
Türkiye’de İnternet, Kamusallık ve Demokratik Kanaat Oluşumu* Ss, 51-76
Internet, Publicity and Democratic Opinion Formation in Turkey

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feyza Akınerdem  
Yerli Dizi Anlatıları ve İzleyici Katılımı: Uçurum Dizisini Ekşisözlük ve Twitter’la Birlikte İzlemek Ss, 77-90
Expressions of Native Series and Attendance of Viewer: Waching Uçurum (ciff) Series With Twitter and ‘Ekşi Sözlük

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Pınar Karataş  
Elektronik Kültür Ortamında Türk- Yunan Milli Kimlik Mücadeleleri Bağlamında YouTube Videoları Yorumları Ss, 91-111
YouTube Video Comments in The Context of Nationanl Identity War in The Medium of Elecrtonic Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Baydaş Sayılgan  
Bir Siberdrama Biçimi Olarak Dijital Oy un: ‘Alice Harikalar Diyarında’ Örneği Ss, 113-134
Digital Game As Cyberdrama: ‘Alice In Wonderland’

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülperi Mezkit  
Mekânsal Değişim Bağlamında İnternete Taşınan Çocuk Oy unlarının Kaybolan İşlevleri Üzerine Bazı Tespitler Ss, 135-144
Some Observations on the Lost Functions of Children Games which Transported to Internet in the Context of Spatial Change

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Göknur (Bostancı) Ege  
Siber Kültür ve Sosyal Oy unlar: Karşılaştırmalı Örneklerle Sosyal Oy un Deneyimi Üzerine Bir Çö zümleme Ss, 145-152
Cyberculture and Social Games: An Analysis on Social Gaming, through Comparative Illustrations

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Şahin Malkoç  
“Oturduğu Yerden Antropoloji”: DOR YO’larda Siberetnografiyi Düşünmek Ss, 153-162
“Armchair Anthropology”: Thinking of Cyberethnography in MMORPGs

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeliha Nilüfer NAHYA  
İnternetteki Şirince: Siber Dünyanın “Gerçekliği” Ss, 163-178
Şirince in the Web: “Reality” of Cyber World

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |