• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


89 Sayı

 

Yayın- Medya Editörleri

Serpil Aygün Cengiz

Editör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Kıbrıs  2017-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Şule Gezer  
Alageyik Efsanesi ile Kococaş Destanında Ortak Unsurlar Ss, 11-29
Common Elements in the Legend Alageyik And Kococaş Epics

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu Ss, 31-40
West AnatolionI Police (The City States of ) GeopoliItics and Formation

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gonca Ünal Chiang  
4 Mayıs Hareketi ve Çin Edebiyatında Modernleşme: Modern Çin Edebiyatının Öncüsü Zhu Ziqing ve Unutulmaz Eseri “Beiying” Ss, 41-58
May Fourth Movement and Modern Chinese Literature: Zhu Ziqing, The Pioneer of Modern Chinese Literature and His Memorable Work “Beiying”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.45
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feza Tansuğ  
Türk Dünyasında Çalgısal Musiki ve Küğler Ss, 59-66
Instrumental Music (Küğ) of the Turkic World

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serdar Gürçay  
Gılgamış Destanı ve Titanların Savaşında Kahramanın Yolculuğu Ss, 67-90
Hero ’s Journey ın the Epıc of Gılgamesh and the Clash of the Tıtans

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Erdoğan  
Hale Seval’in Kırılgan Kuleler Adlı Öykü Kitabının Edebiyat Sosyolojisi Açısından İncelenmesi* Ss, 91-110
Analysis of Hale Seval’s Story Book Kırılgan Kuleler From The Point of The Sociology of Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aydemir - Nusret Yılmaz  
Toplumsal Belek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması Ss, 111-130
Reflection of Sarıkamış Operation on the Turkish Novel With Regards to Social Memory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Demir  
Sandık ve Çeyiz Kültürüne Müzeografik (Müze İşlemleri) Açıdan Yaklaşmak Ss, 131-45
Approach Ing The Dowry Culture In Terms Of Museography

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Köksal - Özlem Denli  
Avro-Amerikan Hegemonyasi ve “Avrupalı Bir Yönetmen” Olarak Lars Von Trier Ss, 147-178
Euro-American Hegemony and Lars Von Trier as a ‘European Director’

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Claus Schönig  
Türk Dilleri – Bir Aile Portresinin Ana Hatları Ss, 179-203
Zusamenfasung

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Buse Kadıoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balta, Nevin (2014) Anadolu Kadın Başlıkları Ss, 205-208


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook