• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


89 SayıEditör
Metin KARADAĞ

Editör Yardımcısı
UKÜ Ön Denetim Kurulu

Kıbrıs  2017-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mustafa Aydemir Nusret Yılmaz  
makale Ss,


Özet | Abstract | Tam Metin |

Şule Gezer  
ALAGEYİK EFSANESİ İLE KOCOCAŞ DESTANINDA ORTAK UNSURLAR Ss, 11-29
COMMON ELEMENTS İN THE LEGEND ALAGEYİK AND KOCOCAŞ EPICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu Ss, 31-40
West AnatolionI Police (The City States of ) GeopoliItics and Formation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Ünal Chiang  
4 MAYIS HAREKETİ ve ÇİN EDEBİYATINDA MODERNLEŞME: MODERN ÇİN EDEBİYATININ ÖNCÜSÜ ZHU ZİQİNG ve UNUTULMAZ ESERİ “BEİYİNG” Ss, 41-58
MAY FOURTH MOVEMENT AND MODERN CHİNESE LİTERATURE: ZHU ZİQİNG, THE PİONEER OF MODERN CHİNESE LİTERATURE AND HİS MEMORABLE WORK “BEİYİNG”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feza Tansuğ  
TÜRK DÜNYASINDA ÇALGISAL MUSİKİ VE KÜĞLER Ss, 59-66
INSTRUMENTAL MUSIC (KÜĞ) OF THE TURKIC WORLD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Gürçay  
Gılgamış Destanı ve Titanların Savaşında Kahramanın Yolculuğu Ss, 67-90
Hero ’s Journey ın the Epıc of Gılgamesh and the Clash of the Tıtans

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkân Erdoğan  
HALE SEVAL’İN KIRILGAN KULELER ADLI ÖYKÜ KİTABININ EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 91-110
ANALYSIS OF HALE SEVAL’S STORY BOOK KIRILGAN KULELER FROM THE POINT OF THE SOCIOLOGY OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkân Erdoğan  
HALE SEVAL’İN KIRILGAN KULELER ADLI ÖYKÜ KİTABININ EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ* Ss, 91-110
ANALYSIS OF HALE SEvAL’S STORY BOOK KIRILGAN KULELER FROM THE POINT OF THE SOCIOLOGY OF LITERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aydemir Nusret Yılmaz  
Toplumsal Belek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması Ss, 111-130
Reflection of Sarıkamış Operation on the Turkish Novel With Regards to Social Memory

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Demir  
Sandık ve Çeyiz Kültürüne Müzeografik (Müze İşlemleri) Açıdan Yaklaşmak Ss, 131-45
Approach Ing The Dowry Culture In Terms Of Museography

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Köksal Özlem Denli  
AVRO-AMERİKAN HEGEMONYASI ve “AVRUPALI BİR YÖNETMEN” OLARAK LARS VON TRİER Ss, 147-178
EURO-AMERICAN HEGEMONY AND LARS VON TRIER AS A ‘EUROPEAN DIRECTOR’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Claus Schönig  
TÜRK DİLLERİ – BİR AİLE PORTRESİNİN ANA HATLARI Ss, 179-203
zusamenfasung

Özet | Abstract | Tam Metin |

Buse Kadıoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balta, Nevin (2014) Anadolu Kadın Başlıkları Ss, 205-208


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr