Sayı

89


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2017
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Şule Gezer  
Alageyik Efsanesi ile Kococaş Destanında Ortak Unsurlar Ss, 11-29
Common Elements in the Legend Alageyik And Kococaş Epics

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Batı Anadolu Polislerinin (Kent Devletlerinin ) Jeopolitiğini ve Oluşumu Ss, 31-40
West AnatolionI Police (The City States of ) GeopoliItics and Formation

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gonca Ünal Chiang  
4 Mayıs Hareketi ve Çin Edebiyatında Modernleşme: Modern Çin Edebiyatının Öncüsü Zhu Ziqing ve Unutulmaz Eseri “Beiying” Ss, 41-58
May Fourth Movement and Modern Chinese Literature: Zhu Ziqing, The Pioneer of Modern Chinese Literature and His Memorable Work “Beiying”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.45
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Feza Tansuğ  
Türk Dünyasında Çalgısal Musiki ve Küğler Ss, 59-66
Instrumental Music (Küğ) of the Turkic World

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serdar Gürçay  
Gılgamış Destanı ve Titanların Savaşında Kahramanın Yolculuğu Ss, 67-90
Hero ’s Journey ın the Epıc of Gılgamesh and the Clash of the Tıtans

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

 


Mustafa Aydemir - Nusret Yılmaz  
Toplumsal Belek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması Ss, 111-130
Reflection of Sarıkamış Operation on the Turkish Novel With Regards to Social Memory

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Demir  
Sandık ve Çeyiz Kültürüne Müzeografik (Müze İşlemleri) Açıdan Yaklaşmak Ss, 131-45
Approach Ing The Dowry Culture In Terms Of Museography

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Köksal - Özlem Denli  
Avro-Amerikan Hegemonyasi ve “Avrupalı Bir Yönetmen” Olarak Lars Von Trier Ss, 147-178
Euro-American Hegemony and Lars Von Trier as a ‘European Director’

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Claus Schönig  
Türk Dilleri – Bir Aile Portresinin Ana Hatları Ss, 179-203
Zusamenfasung

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Buse Kadıoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Balta, Nevin (2014) Anadolu Kadın Başlıkları Ss, 205-208


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |