• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


71 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Kara  
Karşılaştırmalı Deli Dumrul Destanı Çözümlemesi Ss, 9-46
Comparative Analysis of Deli Dumrul Epic

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ernur Genç  
FUAT KÖPRÜLÜ ’NÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI ve ONUN TÜRKÇÜLÜK’E İLİŞKİN YAKLAŞIMI Ss, 47-82
FUAT KÖPRÜLÜ’S UNDERSTANDING ON NATIONALISM AND HIS APPROACH ON TURKISM

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Karayaman Eren Akçiçek  
ANADOLU HALK EBELİĞİ Ss, 83-95
ANATOLIAN FOLK MIDWIFERY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Büyükkokutan  
MUĞLA’DAKİ KAHVE FALINA BAKMA GELENEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 97-112
An Evaluation On The Tradition Of Fortune -Telling Of Turkish Coffee In Mugla.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay Özdemir Gümüş  
OSMANLI DENİZ TİCARETİNDE HUKUKİ BİR SORUN: KAZA YAPAN GEMİNİN MALLARI Ss, 113-126
A LEGAL QUESTION IN THE OTTOMAN MARITIME TRADE: THE GOODS OF THE ACCIDENTED SHIP

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin Mengi  
SELİM İLERİ’NİN ROMANCILIĞI VE TÜRK ROMANCILIĞINDAKİ YERİ Ss, 127-141
Selim Ileri’s Novel Writing and Position of Selim Ileri in Turkish Novel

Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek Turan Yılmaz  
ÇAĞDAŞ EDEBİYATTA KÜRESELLEŞME EĞİLİMLERİ VE FERİDUN ZAİMOĞLU’NUN HİNTERLAND (2009) ROMANI Ss, 145-163
Globalization trends in contemporary literature and Feridun ZaImoglu ’s novel “Hinterland ”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Medine Sivri Berkant Örkün  
17. YÜZYIL HALK ŞAİRİ KARACAOĞLAN’IN BİR ŞİİRİ İLE 18. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ NEDİM’İN BİR GAZELİNE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Ss, 165-183
A COMPARATIVE APPROACH TO A POEM OF 17TH CENTURY FOLK POET KARACAOGLAN AND A GAZEL OF 18TH CENTURY DIVAN POET NEDIM IN TERMS OF SEMIOTICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Güray  
VAHDET-İ MEVCUT’TAN VAHDET-İ VÜCUD’A: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 185-200
FROM VAHDET-İ MEVCUT TO VAHDET-İ VÜCUD: The discussion of the perception of God in Anatolia during the İslamic Period based on the conepts of Semah and Sema

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat Arslan  
İSTANBUL’DA HIDRELLEZ GELENEĞİNİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE YARINI: AHIRKAPI ÖRNEĞİ Ss, 201-235
THE TRADITION OF HIDRELLEZ IN ISTANBUL, PAST, TODAY AND TOMORROW: THE AHIRKAPI MODEL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr