• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


71 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2012-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Kara  
Karşılaştırmalı Deli Dumrul Destanı Çözümlemesi Ss, 9-46
Comparative Analysis of Deli Dumrul Epic

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ferhat Arslan  
İstanbul’da Hıdrellez Geleneğinin Geçmişi, Bugünü ve Yarını: Ahirkapi Örneği Ss, 201-235
The Tradition of Hidrellez in Istanbul, Past, Today and Tomorrow: The Ahirkapi Model

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ernur Genç  
Fuat Köprülü ’nün Milliyetçilik Anlayışı ve Onun Türkçülük’e İlişkin Yaklaşımı Ss, 47-82
Fuat Köprülü’s Understanding on Nationalism and His Approach on Turkism

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Karayaman - Eren Akçiçek  
Anadolu Halk Ebeliği Ss, 83-95
Anatolian Folk Midwifery

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükkokutan  
Muğla’daki Kahve Falına Bakma Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 97-112
An Evaluation on the Tradition of Fortune -Telling of Turkish Coffee in Mugla.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şenay Özdemir Gümüş  
Osmanlı Deniz Ticaretinde Hukuki Bir Sorun: Kaza Yapan Geminin Malları Ss, 113-126
A Legal Question in the Ottoman Maritime Trade: The Goods of the Accidented Ship

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nesrin Mengi  
Selim İleri’nin Romancılığı ve Türk Romancılığındaki Yeri Ss, 127-141
Selim Ileri’s Novel Writing and Position of Selim Ileri in Turkish Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dilek Turan Yılmaz  
Çağdaş Edebiyatta Küreselleşme Eğilimleri ve Feridun Zaimoğlu’nun Hinterland (2009) Romanı Ss, 145-163
Globalization trends in contemporary literature and Feridun ZaImoglu ’s novel “Hinterland ”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Berkant Örkün  
17. Yüzyıl Halk Şairi Karacaoğlan’ın Bir Şiiri ile 18. Yüzyıl Divan Şairi Nedim’in Bir Gazeline Göstergebilimsel Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Ss, 165-183
A COMPARATIVE APPROACH TO A POEM OF 17TH CENTURY FOLK POET KARACAOGLAN AND A GAZEL OF 18TH CENTURY DIVAN POET NEDIM IN TERMS OF SEMIOTICS

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cenk Güray  
Vahdet-i Mevcut’tan Vahdet-i Vücud’a: Anadolu’da İslam Dönemi Sonrasındaki Tanrı Algısının Semah ve Sema Kavramları Aracılığıyla İncelenmesi Ss, 185-200
From Vahdet-i Mevcut to Vahdet-i Vücud:The discussion of the perception of God in Anatolia during the İslamic Period based on the conepts of Semah and Sema

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr