• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


76 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2013-4

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Eunkyung Oh Mamatqul Jo’raev  
Tarihî Genetik Ortaklık ve Senkretik [=Bağdaştırmacı ] Sanat Yaklaşımları Bağlamında Şaman ve Epik Küyci [=Ozan ] Ss, 63-76
HIstorical Genetic Partnership and SenkretIk (Bağdaştırmacı ) According to Art Approach Shamanist and Epic Kuyci (MInstr el)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Servet Gün  
Mülksüzleşme Süreci Bağlamında Bir Köy Monografisi Ss, 77-97
VIllag e Monograp h In the Cont ext of the Proc ess of DIsposs ess Ion

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Kırılen  
‘Kızıl Konağın Rüyası’nda Karşılıksız Aşk: Jia Rui ’nin Akıbeti Ss, 149-162
Unr equIted Love In the Dream of Red Chamb ers And the Trag Ic Fat e of JIa RuI

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hülya Doğan  
Türk Sinemasinda 1980’li Yıllar ve “Dulluk” Teması Etrafında Üretilen Geleneksel Cinsiyet Rolleri Ss, 9-20
Turkish Cinema in 1980s’ and Gender Roles Around the Theme of Widowhood

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeki Uyanık - Arif Kala  
Ardahan Yöresi (Damal) Alevilerinde “Hakk’a Yürüme Erkânı”: Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 163-172
Principles of “Hakk’a Yürüme” in Alev Is of Ardahan (Damal): Beliefs and Practices Concerning to Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bayram Durbilmez  
Tarihî Gerçeklerin Âşık Edebıyatına Yansıması Bağlamında Türk Mukavemet Teşkilâti ve Kıbrıs Mücahitleri Ss, 173-193
Turkish Resistance Organization (Tmt) and Turkish Free Dom Fighters in Cyprus Which the Context in Reflection of Bardic (Aşik) Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nevin Balta  
Gaziantep’te Çocuklara Ad Verme Geleneği Ss, 195-206
The Trad ItIon of Naming Children In Gaziantep

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Devrim Dirlikyapan  
Nevşehirli Âşık Ahmet’in Yaşamı ve Şiiri Üzerine Ss, 207-226
On Life and Art of Nevşehirli Âşık Ahmet

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Oral  
Adalya Adına Dair Ss, 227-232
On Adalia’s Name

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Soylu Bozdağ  
Iffet’te Emile Zola ve Naturalizm Etkisi Ss, 233-239
Emile Zola, Naturalizm and Huseyin Rahmi Gürpinar’s Novel: Iffet

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Reyhan Çelik  
A.Platonov’un “Çukur” Eserinde Umudun Kayıpları Ss, 241-247
The Absence of Hope in the Work of A. Platonov “The Foundation Pit”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seval Yinilmez Akagündüz - Ümüt Akagündüz  
Cumhuriyet Dönemi Düşünürlerinden Sabahattin Eyuboğlu ’nda Felsefi Bakış Ss, 21-30
Cons IderIng Saba hatt In Eyubo Glu , One of PhIlosop her of Republ Ican Era , from PhIlosop hIcal PoInt of VIew

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Medine Sivri - Işıl Köylü  
O. Wilde’ın “Dorian Gray’in Portresi”, H. Hesse’nin “Narziss ve Goldmund” ve N. Gürsel’in “Resimli Dünya” Adlı Eserlerinde Narsisizm Öğelerinin Karşılaştırılması Ss, 31-62
The Comparison of the Narcissus Myth in “The Picture of Dorian Gray” By Oscar Wilde, “Narcissus and Goldmund” By He Rmann Hesse and “Picture World” By Nedim Gürsel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Tunç  
Filibeli Ahmet Hilmi’nin A‘mak-ı Hayâl Adlı Romanında Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin İzleri Ss, 99-106
Traces of Mevlânâ’s Mesnevî in Filibeli Ahmed Hilmi’s Novel of A‘mak-ı Hayâl

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğçe Erdal  
Şiirin Esin Kaynağı Olarak Mitoloji Ss, 107-127
Mythology as a Source of Inspiration for the Poem

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel - Banu Altunova  
“Ateş Etme İstanbul” Celil Oker Polisiyelerinde Mekânın Kullanımı Ss, 129-148
Istanbul! Don’t Fire Use of Space in Celil Oker’s Detective Stories

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr