• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


81 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
Karnavalesk Bağlamında “Müzika Retorika Ss, 9-25
“Muzika Retorika” in the Context of Carnivalesque”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Yücelşen - Melda Karagöz  
Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” Adlı Yapıtında Medeniyet Kavramının Somut Göstergeleri Ss, 139-149
The Concrete Indicators of Concept of Civilization at the Work of “A Memento for Istanbul” By Ahmet Umit

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Günü Kutlamalar Ss, 151-159
Celebrities of Ivan Kupala Day in the Russian Folk Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tarana Oktan  
Vladamir Mayakovski ve Boris Pasnernak’ın Şiirlerinde Gürcistan İmgesi Ss, 161-177
Image of Georgia in the Poetry of Vl. Mayakovsky and B. Pasnernak

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikleri Ss, 179-190
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
Mahtumkulu Firâkî’nin Şiirlerinde İkilemeler ve Özellikleri Ss, 191-204
Reduplications and Their Features in Makhtumkulu Firâkî’s Poems

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Damla Şıkel - Jale Erlat  
Kaderci Jacques ile Efendisi’nde Diderot’nun Gözünden Kadınlar ve Aşk Algısı Ss, 205-214
The Perception of Lovein Jacques the Fatalist and His Master By Diderot

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Kendall R. Phillips Alim KOray Cengiz  
Metinsel Stratejiler, Plastik Taktikler - Batman ve Barbie’yi Okumak Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldıray Erdener  
Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz Ss, 27-33
The Saz Was Not Derived from the Kopuz

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burçin Uçaner - Birsen Jelen  
Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi Ss, 33-46
Practice of Music Therapy and It’s Education in Some Countries

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bircan Kalaycı Durdu  
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyuncakları Ss, 47-53
Traditional Children’s Toys in Mugla

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Aslan  
Zorunlu Göç, Değişim ve Süreklilikler: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı Ss, 55-74
Forced Migration, Social Change and Continuity: Woman Religiosity in Diyarbakır

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Düşünce Tarihimizin Eğitimci Simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri Adlı Eseri Ss, 87-106
Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in History of Turkish Education

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilüfer İlhan  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar’iın Romanlarını İnceleme Ss, 107-124
Examination of Abbas Sayar’s Novels in Terms of Sociology of Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Akbaş - Nihan Bozok  
Aylak Adam ve Tuhaf Bir Kadın Sokaklarda Gezinirken: Aynı Sokaklar[da] Farklı Deneyimler[le] Ss, 125-138
The Idle Man and the Strange Woman Stroll the Streets: Same Streets, Different Experiences

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook