• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


81 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2015-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
Karnavalesk Bağlamında “Müzika Retorika Ss, 9-25
“Muzika Retorika” in the Context of Carnivalesque”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Yücelşen - Melda Karagöz  
Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” Adlı Yapıtında Medeniyet Kavramının Somut Göstergeleri Ss, 139-149
The Concrete Indicators of Concept of Civilization at the Work of “A Memento for Istanbul” By Ahmet Umit

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Günü Kutlamalar Ss, 151-159
Celebrities of Ivan Kupala Day in the Russian Folk Culture

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tarana Oktan  
Vladamir Mayakovski ve Boris Pasnernak’ın Şiirlerinde Gürcistan İmgesi Ss, 161-177
Image of Georgia in the Poetry of Vl. Mayakovsky and B. Pasnernak

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikleri Ss, 179-190
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
Mahtumkulu Firâkî’nin Şiirlerinde İkilemeler ve Özellikleri Ss, 191-204
Reduplications and Their Features in Makhtumkulu Firâkî’s Poems

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Damla Şıkel - Jale Erlat  
Kaderci Jacques ile Efendisi’nde Diderot’nun Gözünden Kadınlar ve Aşk Algısı Ss, 205-214
The Perception of Lovein Jacques the Fatalist and His Master By Diderot

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çeviren: Alim KOray Cengiz  
Metinsel Stratejiler, Plastik Taktikler - Batman ve Barbie’yi Okumak Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldıray Erdener  
Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz Ss, 27-33
The Saz Was Not Derived from the Kopuz

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burçin Uçaner - Birsen Jelen  
Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi Ss, 33-46
Practice of Music Therapy and It’s Education in Some Countries

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bircan Kalaycı Durdu  
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyuncakları Ss, 47-53
Traditional Children’s Toys in Mugla

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Aslan  
Zorunlu Göç, Değişim ve Süreklilikler: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı Ss, 55-74
Forced Migration, Social Change and Continuity: Woman Religiosity in Diyarbakır

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Düşünce Tarihimizin Eğitimci Simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri Adlı Eseri Ss, 87-106
Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in History of Turkish Education

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilüfer İlhan  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar’iın Romanlarını İnceleme Ss, 107-124
Examination of Abbas Sayar’s Novels in Terms of Sociology of Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Akbaş - Nihan Bozok  
Aylak Adam ve Tuhaf Bir Kadın Sokaklarda Gezinirken: Aynı Sokaklar[da] Farklı Deneyimler[le] Ss, 125-138
The Idle Man and the Strange Woman Stroll the Streets: Same Streets, Different Experiences

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr