Sayı

81
Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör

Ankara  2015
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Aykut Çerezcioğlu  
Karnavalesk Bağlamında “Müzika Retorika Ss, 9-25
“Muzika Retorika” in the Context of Carnivalesque”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Neslihan Yücelşen - Melda Karagöz  
Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” Adlı Yapıtında Medeniyet Kavramının Somut Göstergeleri Ss, 139-149
The Concrete Indicators of Concept of Civilization at the Work of “A Memento for Istanbul” By Ahmet Umit

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Leyla Çiğdem Dalkılıç  
Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Günü Kutlamalar Ss, 151-159
Celebrities of Ivan Kupala Day in the Russian Folk Culture

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tarana Oktan  
Vladamir Mayakovski ve Boris Pasnernak’ın Şiirlerinde Gürcistan İmgesi Ss, 161-177
Image of Georgia in the Poetry of Vl. Mayakovsky and B. Pasnernak

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikleri Ss, 179-190
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ersin Teres Hüseyin Bozkurt  
Mahtumkulu Firâkî’nin Şiirlerinde İkilemeler ve Özellikleri Ss, 191-204
Reduplications and Their Features in Makhtumkulu Firâkî’s Poems

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Damla Şıkel - Jale Erlat  
Kaderci Jacques ile Efendisi’nde Diderot’nun Gözünden Kadınlar ve Aşk Algısı Ss, 205-214
The Perception of Lovein Jacques the Fatalist and His Master By Diderot

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çeviren: Alim KOray Cengiz  
Metinsel Stratejiler, Plastik Taktikler - Batman ve Barbie’yi Okumak Ss, 215-226
Bulunmamaktadır.

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Yıldıray Erdener  
Saz Kopuzdan Türemiş Olamaz Ss, 27-33
The Saz Was Not Derived from the Kopuz

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burçin Uçaner - Birsen Jelen  
Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi Ss, 33-46
Practice of Music Therapy and It’s Education in Some Countries

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bircan Kalaycı Durdu  
Muğla’da Geleneksel Çocuk Oyuncakları Ss, 47-53
Traditional Children’s Toys in Mugla

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Aslan  
Zorunlu Göç, Değişim ve Süreklilikler: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı Ss, 55-74
Forced Migration, Social Change and Continuity: Woman Religiosity in Diyarbakır

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ümüt Akagündüz  
Düşünce Tarihimizin Eğitimci Simalarından Ayşe Sıdıka Hanım ve Usûl-ı Talîm ve Terbiye Dersleri Adlı Eseri Ss, 87-106
Ayşe Sıdıka Hanım and Lessons of Education and Training Methods in History of Turkish Education

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nilüfer İlhan  
Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar’iın Romanlarını İnceleme Ss, 107-124
Examination of Abbas Sayar’s Novels in Terms of Sociology of Literature

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meral Akbaş - Nihan Bozok  
Aylak Adam ve Tuhaf Bir Kadın Sokaklarda Gezinirken: Aynı Sokaklar[da] Farklı Deneyimler[le] Ss, 125-138
The Idle Man and the Strange Woman Stroll the Streets: Same Streets, Different Experiences

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |