• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


87 Sayı

1994 yılından beri Ankara’da çıkan Folklor/Edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2016-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

S.Yetkin Işık  
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, Ss, 9-30
The Problem of Inefficacy of Anthropological Knowledgein Turkey and Teachers

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Türk  
Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü ve Habibi Neccar Örneği Ss, 155-172
Tolerans Beetween Religions in Antakya and Habibi Neccar Sample

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Karakoç  
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram Ss, 173-194
The Burialsin Paleolithic Age and the Concept of Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikler Ss, 195-206
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Folklor/Edebiyat Dergisi Buluşmalarının Kısa Tarihçesi Ss, 207-234
Brief History of Folklore / Literature Journal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Kültürel Bir Öge Olarak Bozanın Anlatılaştırımı Ss, 31-42
The Narrativation of Boza as a Cultural Element in The Novel “A Strangeness In My Mind”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
İsmail Bozkurt’un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon Ss, 43-52
Realistic Novel Personalities and Characterisation in Ismail Bozkurt’s Novels

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Elyıldırım - Ayten Er  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Robenson’ ve ‘Ben Ölecek Adam Değilim’ Şiirlerinde Metinlerarasılık Ss, 53-66
Intertexuality in Cahit Sitki’s Poems “Robenson” and “I am Not Man Who Will Die”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Doğumunun 100. Yılı İçin Samim Kocagöz’ün Romanında Yörükler Ss, 67-84
Yuruks in Novels of Samim Kocagoz in the 100th a Niversary Of His Birth

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Acun  
Milli Mücadele Dönemi Türküleri Üzerine Örnek Bir Çalışma Ss, 85-114
A Study on the National Struggle Folksongs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belde Aka  
Divan Şiirinde Reddiye ve Niyâzî-i Misrî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Bir Reddiye Ss, 115-122
“Reddiye” in the Ottoman Poetry and a “Reddiye” of Niyazi-i Misri for Fuzuli

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Türkiye’de Çağdaşlaşma”ya Yönelik Tepkilerin Tarihsel ve Sınıfsal Temelleri Ss, 123-136
Historical and Class Basis of Reactions Towards Modernization in Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emur Genç  
Tarihi, Toplumsal ve Siyasal Alana Psikanalitik Bakmak Üzerine Ss, 137-154
Examining Pshycologically to Historical , Social and Political Field

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook