• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


87 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2016-3

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

S.Yetkin Işık  
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, Ss, 9-30
THE PROBLEM OF INEFFICACY OF ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE IN TURKEY AND TEACHERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Bilge Kula  
“KAFAMDA BİR TUHAFLIK” ROMANINDA KÜLTÜREL BİR ÖGE OLARAK BOZANIN ANLATILAŞTIRIM Ss, 31-42
THE NARRATIVATION OF BOZA AS A CULTURAL ELEMENT IN THE NOVEL “A STRANGENESS IN MY MIND”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mihrican Aylanç  
İSMAİL BOZKURT’UN ROMANLARINDA REALİST ROMAN KİŞİLERİ VE KARAKTERİZASYON Ss, 43-52
REALISTIC NOVEL PERSONALITIES AND CHARACTERISATION IN ISMAIL BOZKURT’S NOVELS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma Elyıldırım Ayten Er  
CAHİT SITKI TARANCI’NIN ‘ROBENSON’ VE ‘BEN ÖLECEK ADAM DEĞİLİM’ ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK Ss, 53-66
INTERTEXUALITY IN CAHİT SITKI’S POEMS “ROBENSON” AND “I AM NOT A MAN WHO WILL DIE”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Taş  
DOĞUMUNUN 100. YILI İÇİN SAMİM KOCAGÖZ’ÜN ROMANINDA YÖRÜKLER Ss, 67-84
YURUKS IN NOVELS OF SAMIM KOCAGOZ IN THE 100TH A NNIVERSARY OF HIS BIRTH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Acun  
MILLI MÜCADELE DÖNEMI TÜRKÜLERI ÜZERINE ÖRNEK BIR ÇALIŞMA Ss, 85-114
A STUDY ON THE NATIONAL STRUGGLE FOLKSONGS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Belde Aka  
DİVAN ŞİİRİNDE REDDİYE VE NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN FUZÛLÎ’YE YAZDIĞI BİR REDDİYE Ss, 115-122
“REDDIYE” IN THE OTTOMAN POETRY AND A “REDDIYE” OF NIYAZI-I MISRI FOR FUZULI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Devrim Topses  
TÜRKIYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA”YA YÖNELIK TEPKİLERİN TARIHSEL VE SINIFSAL TEMELLERI Ss, 123-136
HISTORICAL AND CLASS BASIS OF REACTIONS TOWARDS MODERNIZATION IN TURKEY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emur Genç  
TARİHİ, TOPLUMSAL ve SİYASAL ALANA PSİKANALİTİK BAKMAK ÜZERİNE Ss, 137-154
EXAMINING PSHYCOLOGICALLY TO HISTORICAL , SOCIAL AND POLITICAL FIELD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Türk  
ANTAKYA’DA DINLERARASI HOŞGÖRÜ VE HABIBI NECCAR ÖRNEĞI Ss, 155-172
TOLERANS BEETWEEN RELIGIONS IN ANTAKYA AND HABIBI NECCAR SAMPLE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Karakoç  
PALEOLİTİK ÇAĞDA MEZARLAR VE ÖLÜM KAVRAM Ss, 173-194
THE BURIALS IN PALEOLITHIC AGE AND THE CONCEPT OF DEATH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gözlü  
ANTIK YUNAN (HELLEN)’DA KOLONILER VE BUNLARIN NITELIKLER Ss, 195-206
THE COLONIES AND THEIR QUALIFICATIONS IN THE ANCIENT GREEK (HELLENIC)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil Aygün Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİ BULUŞMALARININ KISA TARİHÇESİ Ss, 207-234
BRIEF HISTORY OF FOLKLORE / LITERATURE JOURNAL

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr