• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


87 Sayı

1994 yılından beri Ankara’da çıkan Folklor/Edebiyat dergisi, 2008 yılından itibaren

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2016-3

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

S.Yetkin Işık  
Kültürel görececilik, öğretmen yetiştirme, ötekini anlama, Türkiye antropolojisi, Ss, 9-30
The Problem of Inefficacy of Anthropological Knowledgein Turkey and Teachers

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Türk  
Antakya’da Dinlerarası Hoşgörü ve Habibi Neccar Örneği Ss, 155-172
Tolerans Beetween Religions in Antakya and Habibi Neccar Sample

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Murat Karakoç  
Paleolitik Çağda Mezarlar ve Ölüm Kavram Ss, 173-194
The Burialsin Paleolithic Age and the Concept of Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Gözlü  
Antik Yunan (Hellen)’da Koloniler ve Bunların Nitelikler Ss, 195-206
The Colonies and Their Qualifications in the Ancient Greek (Hellenic)

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serpil Aygün Cengiz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Folklor/Edebiyat Dergisi Buluşmalarının Kısa Tarihçesi Ss, 207-234
Brief History of Folklore / Literature Journal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Onur Bilge Kula  
“Kafamda Bir Tuhaflık” Romanında Kültürel Bir Öge Olarak Bozanın Anlatılaştırımı Ss, 31-42
The Narrativation of Boza as a Cultural Element in The Novel “A Strangeness In My Mind”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
İsmail Bozkurt’un Romanlarında Realist Roman Kişileri ve Karakterizasyon Ss, 43-52
Realistic Novel Personalities and Characterisation in Ismail Bozkurt’s Novels

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selma Elyıldırım - Ayten Er  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Robenson’ ve ‘Ben Ölecek Adam Değilim’ Şiirlerinde Metinlerarasılık Ss, 53-66
Intertexuality in Cahit Sitki’s Poems “Robenson” and “I am Not Man Who Will Die”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Doğumunun 100. Yılı İçin Samim Kocagöz’ün Romanında Yörükler Ss, 67-84
Yuruks in Novels of Samim Kocagoz in the 100th a Niversary Of His Birth

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Acun  
Milli Mücadele Dönemi Türküleri Üzerine Örnek Bir Çalışma Ss, 85-114
A Study on the National Struggle Folksongs

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Belde Aka  
Divan Şiirinde Reddiye ve Niyâzî-i Misrî’nin Fuzûlî’ye Yazdığı Bir Reddiye Ss, 115-122
“Reddiye” in the Ottoman Poetry and a “Reddiye” of Niyazi-i Misri for Fuzuli

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Devrim Topses  
Türkiye’de Çağdaşlaşma”ya Yönelik Tepkilerin Tarihsel ve Sınıfsal Temelleri Ss, 123-136
Historical and Class Basis of Reactions Towards Modernization in Turkey

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Emur Genç  
Tarihi, Toplumsal ve Siyasal Alana Psikanalitik Bakmak Üzerine Ss, 137-154
Examining Pshycologically to Historical , Social and Political Field

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr