Sayı

102


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihican Aylanç
Ankara  2020
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Çiğdem Kara - M. Muhtar Kutlu  
Farklı Yaşlar Benzer Kareler Ss, 249
Different Ages, Similar Frames
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1179
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nuran Başoğlu  
Folklor Ürünlerinin İlk Gençlik Edebiyatında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Kunday-Gölgeler Çağı Ss, 265
An Investigatıon on the Use of Folklor Products in The First Youth Literature: Kunday-Gölgeler Çağı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1167
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nursel Işık  
İşlevselcilik Açısından Kuyu Motifinin Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sinemasına Yansımaları Ss, 281
Reflection of Well Theme to Turkish Folk Culture, Literature and Movie Theatres From The Point of Functionalism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1207
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Yeniasır - Burak Gökbulut - Adem Öger  
Kazak, Türkmen ve Kıbrıs Türklerinin Halk İnançları ile Gelenekleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme Ss, 297
A Comparative Perspective of Folk Beliefs and Traditions of Kazakhs, Turkmens and Turkish Cypriots
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1150
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkem Sağlam  
Öykü Ören Kadın Dedektifler ve Miss Silver Polisiyelerinde Anlatının Biçimlendirilmesi Ss, 317
Spinning the Tale: Spinster Detectives and the Construction of Narrative in the Miss Silver Mysteries
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1147
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Burcu Dabak Özdemir  
Yasın Yurtsuzlaştırdığı Kadınlar: Antigone Ss, 329
Women who Are Deterritorialisated by Mourning Antigone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1170
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fırat Karadaş  
John Keats’in Lamia Şiiri ve Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler Romanında Eril Kolektif Bakış, Kem Göz ve Yılan Ss, 347
The Phallic Collective Gaze, the Evil Eye and the Serpent in John Keats’ Lamia and Yaşar Kemal’s Yılanı Öldürseler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1110
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gülmelek Doğanay - Betül Bayraktar  
Janus’un İki Yüzü: Seksen Günde Devr-i Âlem Romanının Postkolonyal Eleştirisi Ss, 361
Janus Bifrons: Postcolonial Criticism of Around the World in Eighty Days

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Ateş Durç  
Siyasal Sembolizm ve İktidar İlişkisi Üzerine Düşünmek Ss, 377
Reflexions on the Relationship Between Political Symbolism and Political Power
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1171
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nazlı Gündüz  
Hollandalı Göçmen Yazar Murat Işık’tan Bir Göç ve Kültürlenme Romanı: Verloren Grond (Kayıp Toprak) Ss, 393
A Migration and Acculturation Novel from the Dutch Immigrant Author Murat Işık: Verloren Grond (Lost Ground)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1097
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Halil Çetin  
Kazakistan’da Divânü Lügâti’t Türk İle İlgili Yapılan Çalışmalar Ss, 409
Studies on Divânü Lügâti’t Türk in Kazakhstan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1144
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nabi Kobotarian (Azeroğlu) - Roghaiyeh Azizpour  
Tebriz’de Yayınlanan Azerbaycan Türkçesinde Bir Dergi: “Dede Korkut Dergisi” Ss, 425
A Journal in Azerbaijan Turkish Published in Tabriz. “Dede Korkut Journal ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1035
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hürriyet Konyar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Binark, Mutlu (2019) Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası “Hallyu” -Güney Kore’de Sinema Endüstrisi K-Dramalar ve K-Pop* Ss, 435


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İpek Kaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Andreas Hepp, 2015, Medyatikleşen Kültürler Ss, 439


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şenol Çetin Demiral  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hamit Zübeyr Koşay (1932). Halkbilgisi Kılavuzu Ss, 445


Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |