Sayı

113


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2023
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Berna Fildiş - Haluk Öner  
Georg Simmel’in Modernlik Eleştirisi Üzerinden Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar'ını Okumak Ss, 1-14
Reading Dostoyevski’s Notes From Underground Through Georg Simmel’s Criticism of Modernity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2385
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatih Düzgün - Ünsal Yılmaz Yeşildal  
Türk ve Slav Halk İnançları Bağlamında Bir Ritüel Olarak “Çocuğu Satma” Geleneği Ss, 15-30
The “Selling the Child” Tradition as a Ritual in the Context of Turkic and Slavic Folk Beliefs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2363
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Günay Garayeva  
XX. Yüzyıl Azerbaycan Şiirinde Folklor Sembolleri Ss, 31-48
Folklore Symbols in the 20th Century Azerbaijani Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2278
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatih Mehmet Berk  
Özgürlüğün Sembolü Frig Şapkası Ss, 49-68
The Symbol of Freedom: Phrygian Cap
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2356
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Işıl Tombul  
Dromos ve Mitos Kesişiminde Değişen Otomobil Folkloru Ss, 69-94
The Changing Automobile Folklore at the Interception of Dromos and Mythos
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2334
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehmet İlgürel  
Octavio Paz’ın “¿No hay salida?” Adlı Şiirinin Sembolizmi: Yıkıcı Zaman ve Mandala İmgeleri Ss, 95-118
The Symbolism of Octavio Paz’s Poem “¿No hay salida?”: Destructive Time and Mandala Imagery
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2386
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Nagehan Uçan Eke  
Nesne Anlatıcının Klasik Türk Edebiyatından Postmodern Edebiyata Serüveni ve Bir Aryballos Hikâyesi Ss, 119-138
The Adventure of the Object Narrator from Classical Turkish Literature to Postmodern Literature and an Aryballos Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2353
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ulusoy Tunçel  
Peride Celal’in Tiyatro Dünyasını Konu Alan Romanı: "Rüyalar Evi" Ss, 139-160
Peride Celal’s Theater World Themed Novel: “Rüyalar Evi”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2335
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Servet Tiken - Özlem Sürücü  
Bir Kütüphanecinin Biyografik Romanı: Fakir Baykurt’un Kaleminden Mustafa Güzelgöz Ss, 161-178
A Librarian’s Biographic Novel: Mustafa Güzelgöz from Perspective of Fakir Baykurt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2297
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Şener  
Sovyet Dönemi Kırgız Romanında Basmacı Hareketi Ss, 179-200
The Basmachi Movement During the Soviet Period Kyrgyz Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2264
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Can Şen  
Tiyatroda “Diegetik Kişi”ler Üzerine Bir İnceleme: Ölü Babaların Gölgesinde Beş Piyes Ss, 201-218
An Analysis of “Diegetic People” in Theatre: Five Pieces in the Shadow of Dead Fathers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2314
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda Arıkan  
Orhan Pamuk’un Masumiyet Metinleri’nde Postmodern ‘Yüce’ Ss, 219-236
The Postmodern ‘Sublime’ in Orhan Pamuk’s Texts of Innocence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2319
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Salim Kerboua - Lamia Mechgoug  
I Am not Homer’s Helen: Myths Retold in Amanda Elyot’s The Memoirs of Helen of Troy Ss, 237-252
Ben Homeros'un Helen'i değilim: Amanda Elyot'un Truvalı Helen'in Anılarında Yeniden Anlatılan Mit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2338
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ezgi İlimen  
The Devil’s Highway: The U.S.-Mexico Border Crossing, Global Influences and Politics Ss, 253-270
The Devil’s Highway: Meksika-Amerika Sınırını Geçiş, Global Etkiler ve Politikalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2277
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seçil Varal  
Two Sides of Egalitarianism: William Wordsworth and Percy Bysshe Shelley Ss, 271-286
Egalitaryanizmin İki Yüzü: William Wordsworth ve Percy Bysshe Shelley
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2296
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Serhat Uyurkulak  
Utopian Imagination in Modernist Poetry: Passage from Transcendence to Language Ss, 287-298
Modernist Şiirde Ütopyacı Tahayyül: Aşkınlıktan Dile Geçiş
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2327
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuba Ağkaş Özcan  
The Uncomfortable Seats: Enactive Spectatorship Explored through Sarah Kane’s Blasted Ss, 299-312
Rahatsız Koltuklar: Sarah Kane’in Havaya Uçuruldu (Blasted) Oyununda Aktif İzleyici Performansı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2263
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Majidreza Moghanipour - Ashkan Rahmani  
Kaşkay Türklerinin Dokuma Çevresinde Gelişen İnanışları Ss, 313-330
Beliefs of Qashqai Turks within the Arounding of Hand-woven
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2403
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa  
Amerikan Folklor Derneği Yıllık Toplantısı Ss, 331-340
American Folklore Society Annual Meeting

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şenol Topcu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Zaman Sürgünü-Semiha Cemal Hayatı ve Eserleri Ss, 341-346
Zaman Sürgünü-Semiha Cemal Hayatı ve Eserleri

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |