Sayı

114


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2023
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Meriç Harmancı - Hilal Otyakmaz Aydın  
COVID-19 Salgınına Yönelik Alternatif Şifa Arayışında Kutsal Mekân Ziyareti: Yuşa Türbesi Örneği Ss, 533-550
Visiting Sacred Sites as a Seeking Alternative Healing During the COVID-19 Pandemic: The Example of Joshua's Tomb
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2392
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fulya Kincal  
Medea’nın Ağıtı: Kinestetik Bir Performans Ss, 551-566
Lament of Medea: A Kinesthetic Performance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2452
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Arzu Öztürkmen  
Folklor Çalışmalarından Bir Yıldız Kaydı: Dan Ben Amos ve Hatırası Ss, xı-xxx
A Star Fell from Folklore Studies: The Memory of Dan Ben Amos

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Dan Ben-Amos  
Between Intangible Cultural Heritage and Folklore Ss, 347-387
Kültürel Miras ve Folklor
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2459
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hande Birkalan-Gedik  
Disiplinler ve Post-Disipliner Tarihçeler: Kuram, Çeviri ve Kültürlerötesilik Ss, 387-406
Disciplines and Post-Disciplinary Histories: Theory, Translation and Transculturality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2484
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Keskin  
Göç ve Folklor: Literatür ve Tasnif Odaklı, Kuramsal Bir Çerçeve Ss, 549-486
Migration and Folklore: A Theoretical Framework, Literature and Classification Oriented
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2411
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Suzana Marjanic  
Conspiracy Theories as Urban Lore/Legends with a Paranoid Matrix Ss, 487-500
Paranoyak Bir Matrix ile Şehir Efsanelerine Dönüşen Komplo Teorileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2458
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Segun Omosule  
The Nexus between Performance, Aesthetics and Philosophical Motifs in Indigenous Festivals Ss, 501-516
Yerli Festivallerinde Performans, Estetik ve Felsefi Motifler Arasındaki Bağlantı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2473
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hünkar Karaca Yalçın  
Zerdüştilik ve Yezîdîlik İnançlarının Romanlarda Ele Alınışı Ss, 517-532
The Discussion of Zoroastrianism and Yezidisim Belief Systems in Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2406
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mihrican Aylanç  
Betül Tarıman’ın Şiirinde Vahşi Kadının Yeniden Doğuşu Ss, 407-438
The Rebirth of the Wild Woman in Betül Tarıman's Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2474
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hatice Köroğlu Türközü  
Kore’nin Kültürel Mirası “Pansori ’ye Genel Bir Bakış Ss, 567-586
An Overview of Korea's Cultural Heritage, "Pansori"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2401
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bambang Riadi  
The Values of Local Wisdom in Lampung Folklore: A Piil Pesenggiri Perspective Ss, 587-596
Lampung Folklorunda Yerel Bilgeliğin Değerleri: Bir Piil Pesenggiri Perspektifi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2398
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hacer Gözen - Timuçin Buğra Edman - Samet Güven  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kitap Tanıtımı:Cell Ss, 597-603
Book Review: Cell

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hicran Karataş  
Anneliğe Geçiş Döneminde Bilgiyi ve Belirsizliği Risk Ritüelleriyle Dizginlemek Ss, 439-458
Tackling Knowledge and Reining Uncertainty through Risk Rituals in the Transition to Motherhood
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2429
Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |