• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


93 Sayı

folklor/edebiyat:Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Fen-Ed. Fak. Ön Denetleme Kurulu/CIU Faculty of Arts&Sciences Supervisory Board 

Ankara  2018-1

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hayriye Gürbüz  
1930’lar Aydının Gözünden Devrim İdeolojisi*• Şevket Süreyya Aydemir’in Perspektifinden Kemalizm Ss, 13-33
Ideology of Revolution from the Perspectives of 1930s’ Intellectuals Kemalism from the Perspective of Şevket Süreyya Aydemir

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selin Önen  
Polisiye Edebiyatta Kadın Dedektifler: Esra Türkekul’un Kapalıçarşı Cinayeti Kitabı Ss, 139-150
The Women Detectives in the Detective Literature: Esra Türkekul’s Kapalıçarşı Cinayeti Novel

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zekiye Çağımlar  
Anadolu’ya Göç Etmiş Bulgaristan Türklerinin Kutlama Törenleri ile Bu Törenlerde Yer Alan Müzikler Ss, 151-166
Celebration Ceremonies of Bulgarian Turks’ Who Placed to Anatolia and Music in These Ceremonies

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkant Örkün  
Orhan Kemal’in Murtaza İsimli Romanını Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramlarıyla Birlikte Okumak Ss, 167-176
Re-Read Murtaza Which Is Orhan Kemal’s Novel With Foucault’s Concepts Which Are Subject and Power

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

S.Yetkin Işık  
Yılan, Su, Söz: Kadın Düşmanlığı ile Belirsizlik Korkusu Arasındaki İlişkiye Dair Bir Yorum Denemesi Ss, 177-196
Snake, Water, Saying an Assay of Commentary on the Relationship Between Misogyny and the Fear of the Unceartainty

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Yalçınkaya Akçit  
Dışa Vurumcu Bir Eleştiri Örneği: Der Untertan Ss,
An Example of Expressionist Criticism: Der Untertan

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sinan Vardar  
Sanal Anlatıcının Eleştirisi: Gösteri Çağında Tarihyazım Tartışmalarına Bir Katkı Ss, 207-232
Criticism of the Virtual Narrator: A Contribution to Historiography in the Age of Spectacle

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehtap Demir  
Osmanlı Eğlence Hayatında Bir Alt Kültür Müzikli Kahvehâne: Amane Kahvehâneleri Ss, 35-53
A Subculture Musical Coffee House in the Entertainment Life of Ottoman: Amane Coffee Houses

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

B. Cercis Tanrıtanır  
Anthony Trollope’un The Way We Live Now Adlı Romanında Başka İnsanların Duygularıyla Oynamanın Bedeli ve Sahtekârlik Ss, 55-62
Dishonesty and the Cost of Playing With Others’ Feelings in Anthony Trollope’s The Way We Live Now

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Samim Kocagöz’ün Islak Ekmek Oyunu Üzerine Bir İnceleme Ss, 63-72
An Investigation on Samim Kocagoz’s “Islak Ekmek” Play

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Uzundemir  
Grace Nichols’ın “Weeping Woman” Adlı Şiirinde Pablo Picasso ve Dora Maar İlişkisine Yeniden Bakış” Ss, 73-79
Reframing Pablo Picasso and Dora Maar in Grace Nichols’s “Weeping Woman”

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanının Simgesel Şiddet Açısından İncelenmesi Ss, 81-91
Analysis of Fakir Baykurt’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aça  
Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri* Ss, 93-103
The Representations of Traditional Occupational Law Among The Herders and Shepherds of the Eastern Black Sea Region

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merih Taşkaya - Zeynep Nihan Bakır  
Simgesel Sermayenin Yeniden Üretimi: Özel Müzelerin Kurumsal Kimlik Sunumunda Katalizör Olarak Kullanılması Ss, 105-122
Reproduction of Symbolic Capital: The Use of Private Museums As a Catalyst in the Presentation of Corporate Identity

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Dikili’nin Köylerinde Cenaze Törenlerinin Değişen Uygulamaları Ss, 123-137
Changes in Traditional Funeral Rites in Dikili Town Villages

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook