Sayı

93


Sayı
Prof.Dr.Metin Karadağ
Editör
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç
Ankara  2018
Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hayriye Gürbüz  
1930’lar Aydının Gözünden Devrim İdeolojisi*• Şevket Süreyya Aydemir’in Perspektifinden Kemalizm Ss, 13-33
Ideology of Revolution from the Perspectives of 1930s’ Intellectuals Kemalism from the Perspective of Şevket Süreyya Aydemir

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Selin Önen  
Polisiye Edebiyatta Kadın Dedektifler: Esra Türkekul’un Kapalıçarşı Cinayeti Kitabı Ss, 139-150
The Women Detectives in the Detective Literature: Esra Türkekul’s Kapalıçarşı Cinayeti Novel

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zekiye Çağımlar  
Anadolu’ya Göç Etmiş Bulgaristan Türklerinin Kutlama Törenleri ile Bu Törenlerde Yer Alan Müzikler Ss, 151-166
Celebration Ceremonies of Bulgarian Turks’ Who Placed to Anatolia and Music in These Ceremonies

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Berkant Örkün  
Orhan Kemal’in Murtaza İsimli Romanını Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramlarıyla Birlikte Okumak Ss, 167-176
Re-Read Murtaza Which Is Orhan Kemal’s Novel With Foucault’s Concepts Which Are Subject and Power

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

S.Yetkin Işık  
Yılan, Su, Söz: Kadın Düşmanlığı ile Belirsizlik Korkusu Arasındaki İlişkiye Dair Bir Yorum Denemesi Ss, 177-196
Snake, Water, Saying an Assay of Commentary on the Relationship Between Misogyny and the Fear of the Unceartainty

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Betül Yalçınkaya Akçit  
Dışa Vurumcu Bir Eleştiri Örneği: Der Untertan Ss,
An Example of Expressionist Criticism: Der Untertan

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sinan Vardar  
Sanal Anlatıcının Eleştirisi: Gösteri Çağında Tarihyazım Tartışmalarına Bir Katkı Ss, 207-232
Criticism of the Virtual Narrator: A Contribution to Historiography in the Age of Spectacle

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehtap Demir  
Osmanlı Eğlence Hayatında Bir Alt Kültür Müzikli Kahvehâne: Amane Kahvehâneleri Ss, 35-53
A Subculture Musical Coffee House in the Entertainment Life of Ottoman: Amane Coffee Houses

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

B. Cercis Tanrıtanır  
Anthony Trollope’un The Way We Live Now Adlı Romanında Başka İnsanların Duygularıyla Oynamanın Bedeli ve Sahtekârlik Ss, 55-62
Dishonesty and the Cost of Playing With Others’ Feelings in Anthony Trollope’s The Way We Live Now

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Songül Taş  
Samim Kocagöz’ün Islak Ekmek Oyunu Üzerine Bir İnceleme Ss, 63-72
An Investigation on Samim Kocagoz’s “Islak Ekmek” Play

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özlem Uzundemir  
Grace Nichols’ın “Weeping Woman” Adlı Şiirinde Pablo Picasso ve Dora Maar İlişkisine Yeniden Bakış” Ss, 73-79
Reframing Pablo Picasso and Dora Maar in Grace Nichols’s “Weeping Woman”

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tülin Arseven  
Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanının Simgesel Şiddet Açısından İncelenmesi Ss, 81-91
Analysis of Fakir Baykurt’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aça  
Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Geleneksel Meslek Hukukunun Temsilleri* Ss, 93-103
The Representations of Traditional Occupational Law Among The Herders and Shepherds of the Eastern Black Sea Region

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Merih Taşkaya - Zeynep Nihan Bakır  
Simgesel Sermayenin Yeniden Üretimi: Özel Müzelerin Kurumsal Kimlik Sunumunda Katalizör Olarak Kullanılması Ss, 105-122
Reproduction of Symbolic Capital: The Use of Private Museums As a Catalyst in the Presentation of Corporate Identity

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meryem Bulut  
Dikili’nin Köylerinde Cenaze Törenlerinin Değişen Uygulamaları Ss, 123-137
Changes in Traditional Funeral Rites in Dikili Town Villages

Anahtar Sözcükler | Öz | Tam Metin (PDF) |