• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


93 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
UKÜ Fen-Ed. Fak. Ön Denetleme Kurulu/CIU Faculty of Arts&Sciences Supervisory Board 

Ankara  2018-1

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hayriye Gürbüz  
1930’LAR AYDININ GÖZÜNDEN DEVRİM İDEOLOJİSİ*• ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’İN PERSPEKTİFİNDEN KEMALİZM Ss, 13-33
IDEOLOGY OF REVOLUTION FROM THE PERSPECTIVES OF 1930s’ INTELLECTUALS KEMALISM FROM THE PERSPECTIVE OF ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehtap Demir  
OSMANLI EĞLENCE HAYATINDA BİR ALT KÜLTÜR MÜZİKLİ KAHVEHÂNE: AMANE KAHVEHÂNELERİ Ss, 35-53
A SUBCULTURE MUSICAL COFFEE HOUSE IN THE ENTERTAINMENT LIFE OF OTTOMAN: AMANE COFFEE HOUSES

Özet | Abstract | Tam Metin |

B. Cercis Tanrıtanır  
ANTHONY TROLLOPE’UN THE WAY WE LIVE NOW ADLI ROMANINDA BAŞKA İNSANLARIN DUYGULARIYLA OYNAMANIN BEDELİ VE SAHTEKÂRLIK Ss, 55-62
DISHONESTY AND THE COST OF PLAYING WITH OTHERS’ FEELINGS IN ANTHONY TROLLOPE’S THE WAY WE LIVE NOW

Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül Taş  
SAMİM KOCAGÖZ’ÜN ISLAK EKMEK OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 63-72
AN INVESTIGATION ON SAMIM KOCAGOZ’S “ISLAK EKMEK” PLAY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Uzundemir  
GRACE NICHOLS’IN “WEEPING WOMAN” ADLI ŞİİRİNDE PABLO PICASSO VE DORA MAAR İLIŞKİSİNE YENİDEN BAKIŞ” Ss, 73-79
REFRAMING PABLO PICASSO AND DORA MAAR IN GRACE NICHOLS’S “WEEPING WOMAN”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülin Arseven  
FAKİR BAYKURT’UN TIRPAN ADLI ROMANININ SİMGESEL ŞİDDET AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 81-91
Analysis of Fakir Baykurt ’s novel “Tırpan ” (Scythe ) in terms of symbolic violance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Aça  
DOĞU KARADENİZ HAYVANCILARI VE ÇOBANLARI ARASINDA GELENEKSEL MESLEK HUKUKUNUN TEMSİLLERİ* Ss, 93-103
THE REPRESENTATIONS OF TRADITIONAL OCCUPATIONAL LAW AMONG THE HERDERS AND SHEPHERDS OF THE EASTERN BLACK SEA REGION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Merih Taşkaya Zeynep Nihan Bakır  
SİMGESEL SERMAYENİN YENİDEN ÜRETİMİ: ÖZEL MÜZELERİN KURUMSAL KİMLİK SUNUMUNDA KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI Ss, 105-122
REPRODUCTION OF SYMBOLIC CAPITAL: THE USE OF PRIVATE MUSEUMS AS A CATALYST IN THE PRESENTATION OF CORPORATE IDENTITY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem Bulut  
DİKİLİ’NİN KÖYLERİNDE CENAZE TÖRENLERİNİN DEĞİŞEN UYGULAMALARI Ss, 123-137
CHANGES IN TRADITIONAL FUNERAL RITES IN DİKİLİ TOWN VILLAGES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin Önen  
POLİSİYE EDEBİYATTA KADIN DEDEKTİFLER: ESRA TÜRKEKUL’UN KAPALIÇARŞI CİNAYETİ KİTABI Ss, 139-150
THE WOMEN DETECTIVES IN THE DETECTIVE LITERATURE: ESRA TÜRKEKUL’S KAPALIÇARŞI CİNAYETİ NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekiye Çağımlar  
ANADOLU’YA GÖÇ ETMİŞ BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KUTLAMA TÖRENLERİ İLE BU TÖRENLERDE YER ALAN MÜZİKLER Ss, 151-166
CELEBRATION CEREMONIES OF BULGARIAN TURKS’ WHO PLACED TO ANATOLIA AND MUSIC IN THESE CEREMONIES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant Örkün  
ORHAN KEMAL’İN MURTAZA İSİMLİ ROMANINI FOUCAULT’NUN ÖZNE VE İKTİDAR KAVRAMLARIYLA BİRLİKTE OKUMAK Ss, 167-176
RE-READ MURTAZA WHICH IS ORHAN KEMAL’S NOVEL WITH FOUCAULT’S CONCEPTS WHICH ARE SUBJECT AND POWER

Özet | Abstract | Tam Metin |

S.Yetkin Işık  
YILAN, SU, SÖZ: KADIN DÜŞMANLIĞI İLE BELİRSİZLİK KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR YORUM DENEMESİ Ss, 177-196
SNAKE, WATER, SAYING AN ASSAY OF COMMENTARY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MISOGYNY AND THE FEAR OF THE UNCEARTAINTY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Yalçınkaya Akçit  
DIŞA VURUMCU BİR ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ: DER UNTERTAN Ss,
AN EXAMPLE OF EXPRESSIONIST CRITICISM: DER UNTERTAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Vardar  
SANAL ANLATICININ ELEŞTİRİSİ: GÖSTERİ ÇAĞINDA TARİHYAZIM TARTIŞMALARINA BİR KATKI Ss, 207-232
CRITICISM OF THE VIRTUAL NARRATOR: A CONTRIBUTION TO HISTORIOGRAPHY IN THE AGE OF SPECTACLE

Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr