• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************


98 Sayı

BU SAYININ HAKEMLERİ/ REVIEWERS of THIS ISSUE

Editör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2019-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hacer Gülşen  
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler Ss, 257-265
Cautıons On Folk Lıterature Works In The Lıterature Of The perıod Of Natural Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.866
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aslı Büyükokutan Töret  
Azerbaycan Türklerinin Atasözlerine Yansıyan Toprak Olgusu Ss, 267-277
Earth Phenomenon Which Has Reflected The Proverbs Of Azerbaıjan Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.878
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ebru Birkan Akhan  
Dânâ Ata Oğuznâmesi Hakkında Yapılan Çalışmalar Ss, 279-290
Studies on Dânâ Ata Oğuznâma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.852
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Erdi Aksakal  
Türk Kültüründe Eril Mekân Örneği; Köy Odaları Ss, 291-307
An Example for Masculine Space in Turkish Culture: Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rabia Şenay Şişman  
Duvar Yazılarındaki Anlam Çeşitliliğine Tematik Yaklaşım (Muş/ Merkez Örneği) Ss, 309-326
A Thematic Approach to Meaning Diversity in Grafittis (Muş/Merkez Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.901
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Okan Alay  
Bingöl ve Tunceli Yöresinde Şafii ve Alevi Toplumunda Nazar ve Uğurla İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 327-338
Beliefs And Practies About Whammy And Fortune in Shafi and Alawi Societies in Bingöl And Tunceli Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.365
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Zeynep Kantemur  
Ölü Bedenin Sınırlanan Mekânı: Kayseri'deki Çerkes Kimlikli Mezarlar Ss, 339-351
Bounded Place of Dead Body: Cemeteries of Circassian Identity in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.849
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sema Üstün Külünk  
The Enchantress of Florence, Floransa Büyücüsü’ne Dönüştüğünde: Biçembilim Bağlamında Çeviri İncelemesi Ss, 353-369
When the Enchantress of Florence is Turned into Floransa Büyücüsü: Translation Under the Gaze of Stylistic Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.914
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’de Bir Halk Anlatısından Yola Çıkarak Değişimin Sosyo-Kültürel Boyutunu Okumak Ss,
An Evaluation of the Socio-Cultural Dimension of Change by Starting from a Folk Narrative in Yasar Kemal

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Şehriban Kaya  
Türk Roman Eleştirisinde İki Kadın: Suat Derviş ve Behice Boran’ın Roman Eleştirilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 387-404
Two Women in Turkish Novel Criticism: A Comparative Analysis of Suat Derviş’s and Behice Boran’s Criticism of Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.863
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Seda İzmirli Karamanlı  
Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 405-414
A Psychoanalytic Approach to Orhan Pamuk’s Yeni Hayat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.912
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Esra Öztarhan  
New Orleans’da Bir Don Quijote Romanı: A Confederacy of Dunces Ss, 415-426
A Don Quixote in New Orleans: A Confederacy of Dunces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.871
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Önder Özkoç  
Cemal Reşit Rey’in “Bebek Efsanesi” Eserinin III. Bölümünün “Bebek Ninni” Türküsü ile Karşılaştırmalı Analizi Ss, 427-449
Comparative Analysis of the III. Movement of Cemal Reşit Rey’s Work “the Legend of Bebek” with Turkish Folk Song “Bebek Ninni”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.843
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Enis Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haldun Narmanlıoğlu (2018). Vatanını Seven Tıklasın Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü Ss, 451-455


Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları Ss, 371-385
Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.840
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr