• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


98 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı


Ankara  2019-2

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hacer Gülşen  
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatında Halk Edebiyatı Çalışmaları Üzerine Dikkatler Ss, 257-265
Cautıons On Folk Lıterature Works In The Lıterature Of The perıod Of Natural Struggle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aslı Bütütkokutan Töret  
Azerbaycan Türklerinin Atasözlerine Yansıyan Toprak Olgusu Ss, 267-277
Earth Phenomenon Which Has Reflected The Proverbs Of Azerbaıjan Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.878
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Birkan Akhan  
Dânâ Ata Oğuznâmesi Hakkında Yapılan Çalışmalar Ss, 279-290
Studies on Dânâ Ata Oğuznâma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdi Aksakal  
Türk Kültüründe Eril Mekân Örneği; Köy Odaları Ss, 291-307
An Example for Masculine Space in Turkish Culture: Village Rooms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Şenay Şişman  
Duvar Yazılarındaki Anlam Çeşitliliğine Tematik Yaklaşım (Muş/ Merkez Örneği) Ss, 309-326
A Thematic Approach to Meaning Diversity in Grafittis (Muş/Merkez Sample)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Okan Alay  
Bingöl ve Tunceli Yöresinde Şafii ve Alevi Toplumunda Nazar ve Uğurla İlgili İnanış ve Uygulamalar Ss, 327-338
Beliefs And Practies About Whammy And Fortune in Shafi and Alawi Societies in Bingöl And Tunceli Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.365
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Kantemur  
Ölü Bedenin Sınırlanan Mekânı: Kayseri'deki Çerkes Kimlikli Mezarlar Ss, 339-351
Bounded Place of Dead Body: Cemeteries of Circassian Identity in Kayseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema Üstün Külünk  
The Enchantress of Florence, Floransa Büyücüsü’ne Dönüştüğünde: Biçembilim Bağlamında Çeviri İncelemesi Ss, 353-369
When the Enchantress of Florence is Turned into Floransa Büyücüsü: Translation Under the Gaze of Stylistic Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Şeker  
Yaşar Kemal’in Romanlarının Sosyolojisinde İnsan Sevgisi ve Değerinin Varoluşsal Kaynakları Ss, 371-385
Existential Sources of the Love of Humanity and Human Value in the Sociology of Yasar Kemal’s Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehriban Kaya  
Türk Roman Eleştirisinde İki Kadın: Suat Derviş ve Behice Boran’ın Roman Eleştirilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 387-404
Two Women in Turkish Novel Criticism: A Comparative Analysis of Suat Derviş’s and Behice Boran’s Criticism of Novels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda İzmirli Karamanlı  
Orhan Pamuk’un Yeni Hayat Romanına Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 405-414
A Psychoanalytic Approach to Orhan Pamuk’s Yeni Hayat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Öztarhan  
New Orleans’da Bir Don Quijote Romanı: A Confederacy of Dunces Ss, 415-426
A Don Quixote in New Orleans: A Confederacy of Dunces
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder Özkoç  
Cemal Reşit Rey’in “Bebek Efsanesi” Eserinin III. Bölümünün “Bebek Ninni” Türküsü ile Karşılaştırmalı Analizi Ss, 427-449
Comparative Analysis of the III. Movement of Cemal Reşit Rey’s Work “the Legend of Bebek” with Turkish Folk Song “Bebek Ninni”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis Öztürk  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haldun Narmanlıoğlu (2018). Vatanını Seven Tıklasın Sanal Cemaatte Ulusun Tahayyülü Ss, 451-455


Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr