• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


110 SayıEditör
Metin Karadağ

Editör Yardımcısı
Mihrican Aylanç

Ankara  2022-2

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Mehmet Çevik  
Talihsiz Bir Türkü: “Yaban Gülü müsün Sarp Kayalarda” Ss, 245-268
An Unfortunate Turkish Folk Song: “Are you a Wild Rose in the Rock Faces? "
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2092
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Baki Bora Hança  
Türkülerde Othello Sendromu Ss, 269-290
Othello Syndrome in Turkish Folk Songs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2110
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ruşen Alizade  
Dede Korkut Kitabı’nda Yinelenen Öldürülme Motifleri Ss, 291-306
The Recurring Motifs of Being Murdered in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2109
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Tuğba Akkoyun Koç  
Bayburt’un Kara Kışı: Tepegöz Ss, 307-332
Bayburt’s Harsh Winter Tepegöz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1956
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Meriç Harmancı  
Animal Symbolism in Heterodox Dervishes Ss, 333-346
Heterodoks Dervişlerde Hayvan Sembolizmi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2127
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sacide Çobanoğlu  
Halkbilimsel Metaetik Kuram ile “Husumet Oluşturmak” ve “İftira Atmak” Olumsuz Etik Değerlerinin Çözümlemesi Ss, 347-370
Folklogical Metaethic Theory with “Create Enforcement” and “Slave” Analysis of Negative Ethical Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2103
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Akdeniz  
Yahya Kemal'in Nazar Şiiriyle Edgar Allan Poe'nun Annabel Lee Şiirinin Karşılaştırılması Ss, 371-386
A Comparison of Yahya Kemal's Nazar / Leyla Poem and Edgar Allan Poe's Annabel Lee
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2004
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkan Topcu  
Faruk Duman’ın Orman Tasvirlerinde Ekofobinin İzleri Ss, 387-406
Traces of Ecophobia in Faruk Duman’s Forest Depictions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.1895
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türkân Yeşilyurt  
Karakter Olmak İsteyen Figür: Mehpeyker ve Celâl Ss, 407-424
Figure Who Wants to Be a Character: Mehpeyker and Celâl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2008
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı  
Dancing Beyond Heteronormative Boundaries: Jeanette Winterson’s ‘Twelve Dancing Princesses’ Ss, 425-438
Heteronormatif Sınırların Ötesinde Dans: Jeanette Winterson’ın ‘On İki Dans Eden Prenses’i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2099
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ömer Küçük  
Melville’in Edebiyatında Gotik ve Barok İmgelem, Hegelci Spekülatif ve Spinozacı İçkinlik Düzlemi Ss, 439-451
Gothic and Baroque Imagination, Hegelian Speculative and Spinozist Plane of Immanence in Melville’s Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2085
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bülent Yıldız  
Edebiyatta Yeni Bir Eleştirel Eylem Olarak Rizomatik Eleştiri ve Gilles Deleuze’ün Rizomatik Kavramı Ss, 461-480
Rhizomatic Perspective as a New Critical Action in Literature and Gilles Deleuze’s Rhizomatic Concept
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2184
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Olena Kozan  
Dil Dizgesinde Çerçeve ve Çerçeveleme Kavramları Üzerine (Karşıtsal Çözümleme Denemesi) Ss, 481-499
On the Concepts of Frame and Reframing in the Language System (An Attempt of Contrastive Analysis)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2090
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Solmaz Karabaşa - Çiğdem Kara  
Oyanın Mirası, Nallıhan İğne Oyasının Miras Olma Serüveni Ss, 499-522
Heritage of Lace The Inheritance Journey of Nallıhan Needle Lace
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2018
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Uğur Durmaz  
Pandemi Döneminde Dijital Kültür Ortamında Düzenlenen Halkbilimi Toplantıları Üzerine Bir Değerlendirme ((TOKÜAD, UNESCO Türkiye ve Motif Vakfı Örneği) Ss, 523-536
An Evaluation of Folklore Meetings Held in the Digital Cultural Environment During the Pandemic Period (Example of TOKÜAD, UNESCO Turkey and Motif Foundation)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2139
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bedri Özçelik  
Karakeçili (Kırıkkale) İlçesi Fıkralarının Metinsel Analizi Ss, 637-566
Textual Analysis of the Anecdotes of the Karakeçili (Kirikkale) District )
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.2129
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ayşe Ünlü Hajduk-Nijakowska, J. Ayşe Ünlü  
Yeni Folklor Tür Teorisine Doğru Ss, 567-580
Towards the New Folklore Genre Theory

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ezgi Aydoğmuş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Veba-Kara Ölüm Ss, 581-586
The Black Death

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gökhan Kurt  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak Ss, 587-594
Making Current the Sociology of Literature

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mansur Demir  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Yedi Meşale Şiiri" kitap tanıtımı Ss, 595- 599
"Seven Torch Poems" book launch

Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook